Adsense-top

Отлично! Богата България отпуска 539 060 лева за международна помощ!

България отпуска 539 060 лева за международна помощ
България предоставя 539 060 лева по линия на официалната помощ за развитие към международни организации. 
Средствата ще бъдат разпределени на следните организации:
* 24 077 лева на Върховния комисариат на Организацията на обединените нации (ООН) за бежанците.
* 136 908 лева на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци.
* 42 375 лева на Службата на Върховния комисар по правата на човека.
* 32 102 лева на Централния фонд на ООН за реакции при спешни ситуации.
* 80 255 лева на Доверителния фонд, подпомагащ посредническата дейност на Департамента на ООН по политически въпроси.
* 3 371 лева на Доброволния доверителен фонд за изпълнение на Договора за търговия с оръжие.
* 3 371 лева на Звеното за подпомагане на изпълнението на Отавската конвенция за противопехотни мини.
* 1 460 лева на Звеното за подпомагане на изпълнението на Конвенцията за касетъчни боеприпаси.
* 195 583 лева на Европейския фонд за дем
* 19 558 лева на Плана за действие на Съвета на Европа за Република Молдова.
От началото на годината България е предоставила официална помощ за развитие в общ размер на 4,1 млн. лв.
Пресслужба на МС

Източник: bultimes.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...