Adsense-top

Мерзост! Още от МИНАЛАТА ГОДИНА са започнали да ни връщат бежaнцu!!! Бойко крие...

Още от МИНАЛАТА ГОДИНА са започнали да ни връщат бежанци!!!
Във връзка с прилагането на Регламент ЕС 604/2013 (Дъблински регламент) през 2017г. са получени общо 7842 запитвания за обратно приемане и поемане на отговорност, което е с 2 546 по-малко в сравнение с предходната 2016 година.
Най-голям брой запитвания са постъпили от Германия-2164, Франция-1707 и Австрия-1395.
Изготвени са 7925 отговори на запитвания, получени от други държави – членки през годината, от които 4676 са отрицателни, 3249 СА ПОЛОЖИТЕЛНИ. ....
А тези са отделно хванатите на Българска територия миналата година - вместо да ги върнат обратно на Турция - и до сега ги храниме!!!!
Общият брой потърсилите закрила в България през 2017 г. е 3 700, от тях граждани на Сирия са 26 %, на Афганистан 31 %, а иракчаните са 28 %.
Тази година върнатите ще са десетки хиляди, а догодина ще им позволят да вкарат и семействата си и за половин година ще станат над един милион...

Петър Евтимов, Фейсбук

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...