Adsense-top

Римски път на 2000 години, и български път на 2 години...

Коментарът е почти излишен.
Все пак, за любознателността на читателя, ще дадем някои подробности.
По римския път са вървели колесници с метални колелета. 
Износването е хиляди пъти по-голямо от по днешните пътища, по които вървят колела с гуми.
Надявайте се някой враг да не ни нападне с колесници, че свършиха ни пътищата...

Г.Н.

2 коментара:

Кажете си мнението...