Adsense-top

ВАС обяви за вредна идеята на ГЕРБ за тайно правосъдие

Депутати от ГЕРБ са лансирали идеята да се засекрети гледането на дела на последна инстанция във Върховния административен съд (ВАС) - уж за да се разтоварят магистратите. 
Това предложение е срещнало съпротивата дори и на самия ВАС по време на правната комисия в парламента миналата седмица. 
При гледането на проекта се чули аргументи, че откритите заседания във ВАС са формални, че на страните се пада по минута за прения, а после съдиите започвали да ги гледат с омерзение, пише "Де факто".
В момента делата са открити. 
Поправката предвижда делото да се гледа в закрито заседание, "освен ако съдът реши друго". 
Предлага се, "когато касационната инстанция е единствената съдебна инстанция, делото се разглежда в открито заседание." 
Предложението е особено скандално, защото ВАС контролира всички актове на властта. 
Там стигат екооценки, обществени поръчки, министерски наредби и т.н.
В становището си по законопроекта, внесен от шефа на правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ) и други негови колеги, Пленумът на ВАС напомня на депутатите, че по конституция разглеждането на делата във всички съдилища е публично, а правосъдието е социална дейност с публични функции. 
И ако има изключения от това правило, то е заради някакви други права (например опазване на класифицирана информация) и не може да бъде превръщано в принцип.
"Разглеждането на делата в закрито заседание по никакъв начин не разтоварва съдията. 
Печели се около един час на седмица. 
Губи се обаче принципът на непосредственост и възможността страната публично да защити тезата си и със силата на произнесеното слово, което може да стане достояние без други усилия, освен тези на внимателното слушане на всички членове на съдебния състав. 
Страните не са длъжни, но имат възможност да се явят в открито заседание", пише Пленумът на ВАС в свое становище. 
Според съдиите тези законодателни предложения не само няма да разтоварят съда, но ще увеличат индивидуалната натовареност. 
Предложените промени няма да направят правораздаването по-бързо и в крайна сметка ще създадат повече вреда, отколкото полза, обобщава Пленумът.
Висшият съдебен съвет също посочва, че идеята противоречи на принципа на публичност на правосъдието. От прокуратурата също имат забележки.
Проектът на ГЕРБ за АПК мина на първо четене преди година и едва сега се гледа на второ четене в комисия. В мотивите съвсем схематично е маркирано, че страните вече са имали възможност да пледират лично пред съда на първа инстанция и че Европейската конвенция за правата на човека не изисква всички инстанции да заседават публично.

Източник: 19 минути

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...