Adsense-top

Цената на тока в САЩ е по-ниска от България!

Администрацията за енергийна информация (EIA), към Министерството на енергетиката на САЩ публикува днес графика, показваща реално въведените в експлоатация нови електрогенериращи мощности, по видове, за последните ЧЕТИРИ години (дясната половина) по сравнение със заявените за въвеждане в експлоатация, към края на 2013-та г. (лявата половина), в единици Гига-Вати (GW).
Различните оттенъци на синьото са за газови инсталации. 
Зеленото е за вятърни, жълтото – за слънчеви. 
Червеният цвят е за ядрената мафия, а въглищата и другите са пренебрежимо малки, за да им обръщаме внимание. 
На този фон крайната цена, усреднена за всички видове бизнес и битови потребители е под 18 стотинки/кВт.ч. 
У нас същата усреднена цена е над 22 стотинки/кВт.ч и политико-енерГЕПИйната мафия вече се похвали, че от 1-ви юли ще я повишава още.
За капак трябва да отбележим, че България е НЕТЕН износител на електроенергия от последните 20 години, непрекъснато. 
САЩ е НЕТЕН вносител от много по-отдавна. 
А за капак на капака трябва да припомня и, че след 2012-та година в България практически почти не са въвеждани в експлоатация нови мощности за вятър и слънце. Независимо от това пуснатите през 2012-та и преди това получават КОСМИЧЕСКИ цени, които са основните виновници за скъпия ток у нас. 
През същия период страната ни загуби и 3,5 милиарда лева за АЕЦ “Белене” и политико-медийно-енерГЕПИйната мафия вече си постла пътеката за поне още толкова голямо източване.

Георги Котев
Източник: bultimes.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...