Adsense-top

Концесията за летището не отговаря на закона

Концесионерът, който вземе Летище София, ще бъде задължен да реализира инвестиции в размер не по-малък от 600 млн. евро за срока на концесията, като до десетата година ще трябва да изгради и нов пътнически терминал. 
Това е нов елемент в изискванията за овладяването на единственото реално международно летище на България. 
Засега обаче не става ясно колко пари очакваме като първа вноска по нея, след като сумата намалява с всеки пореден опит за концесиониране, обратно пропорционално на скачащия с по 30% годишно пътникопоток, което би се очаквало да увеличава цената. 
Участниците в конкурса ще трябва да докажат, че оперират на поне едно международно летище с над 10 милиона превозени пътници годишно и да разполагат с нетна стойност на активите за всяка от последните три години от минимум 200 милиона евро. 
Кандидатите ще трябва да имат опит при финансиране поне на един проект в инфраструктурния сектор, надвишаващ 400 милиона евро, а годишните концесионни възнаграждения, които ще се дължат за всяка една година от срока на концесията, ще са в размер не по-малко от 15 милиона лева без ДДС или 10% от общия размер на общите приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата – едно от двете, което е по-голямо. 
Финансовият министър е приветствал предложението на Ивайло Московски, но сподели и някои забележки относно обезщетенията. 
Горанов цитира експертите на Министерство на финансите, които смятат, че предвидените обезщетения в проекта на концесионен договор при неговото предсрочно прекратяване  НЕ съответстват с чл. 150 от Закона за концесиите.

Източник: 19 минути

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...