Adsense-top

Възможна ли е интеграцията на тези "хора": 75% от тypцuте, живели десетилетия в ЕС, гласуват за... Ердоган

Немската преса публикува данни за процентите на турски избиратели в Европа които са гласували за диктатора Ердоган миналата неделя.
Цифрите показват, че мнозинството не е абсорбирало никакви демократични норми или ценности след десетилетия живот на запад.
Ето ги цифрите: Белгия - 74.91%, Холандия - 72.83%. Австрия - 72.06%, Германия - 64.97%, Франция - 63.89%, Дания - 56.26%.
Съвсем друга е картината в Източна Европа където болшинството са срещу Ердоган.
Особено ми е приятно да отбележа, че в България само една четвърт от турците (25.44%) са гласували за диктатора.
Да ги поздравим!

Алекс Алексиев, Фейсбук

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...