Adsense-top

Получили сме под 15% от европарите

Към края на май страната ни е получила малко над 1,3 млрд. лв., или под 15% от Брюксел по оперативните програми на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. 
Получените средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 май са в размер на 884 млн. евро, а общата сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към същата дата е 468 млн. евро. 
Общият бюджет на всички оперативни програми възлиза на 8,8 млрд. евро. 
Това става ясно от отчет, публикуван на сайта на Министерството на финансите (МФ).
Общо платените средства по програмите (национално и европейски финансиране) са в размер на 1,84 млрд. евро - 1,56 млрд. евро от ЕК и 271 млн. евро от България. Проектите по повечето програми напредват бавно, а търговете често се бавят с години заради обжалвания.
Близо 419 млн. евро са платените до 31 май средства по една от най-големите оперативни програми - "Транспорт и транспортна инфраструктура". 
356 млн. евро са дошли от Брюксел, а 63 млн. лв са от национално финансиране. 
Срокът на програмата е до 2020 г., а общият бюджет е над 1,89 млрд. евро. 
Според данни на транспортното министерство вече са договорени 86,8% от средствата, или 1,540 млрд. евро, но сроковете за реализирането на програмата остават притеснителни. Платените от ЕК заявени публични разходи до момента са 285 млн. евро.
Тепърва предстои в началото на 2019 г. ЕК да направи оценка на междинните резултати, постигнати по оперативните програми, които касаят напредъка на проектите и сертифицираните средства към края на 2018 г.
В транспортния сектор към момента е идентифициран риск за неизпълнение на сертифицираните средства по Приоритетна ос I, която финансира жп проектити. 
Най-рисков е проектът за линията "София-Волуяк" и "Костенец-Септември" на стойност 227 млн. евро, като по второто направление вече 11 месеца тече процедура по обжалване.
Плащанията по програма "Околна среда" изостават още повече. 
От отчета на МФ става ясно, че платените до края на май средства са в размер на 127 млн. евро. 19 млн. евро са национално финансиране, а 108 млн. евро са платени от ЕК. Общият бюджет на програмата обаче надхвърля 1,77 млрд. евро, а срокът също изтича през 2020 г. Проблемът с тази програма е, че проектите по нея са огромни, а процедурите по стартиране на обществени поръчки за изграждане на водни цикли и пречиствателни станции са изключително тромави.
По програма "Наука и образование за интелигентен растеж" са изплатени 94 млн. евро към края на май. От тях 14 млн. евро са по линия на национално финансиране, а 79 млн. евро - от ЕК. Общият бюджет на програмата е 701 млн. евро.

Източник: Дума

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...