Adsense-top

ГЕРБ опитват пак национализация на децата - от 4 годишни ги сдаваш на държавата... Подпиши се против това...

 
Правителството гласува отново задължителната предучилищна подготовка да обхване децата от 4-годишна възраст!
Това се случва няколко месеца след като оттеглиха намерението,  поради силната гражданска реакция.
Подобна мярка ще наруши и изземе правата на родителите, включително правото им да избират алтернативни форми на обучение за децата си.
Несправедливо е да се наказват родителите, които са намерили начин да осигурят по-добра среда и искат да се погрижат за развитието на детето си.
Дай своя глас, като подкрепиш писмото по-долу срещу задължителната предучилищна подготовка за 4 годишните! Сподели я и с други, за да може заедно да поискаме от народните представители да отхвърлят това предложение!
Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми Дами и Господа, народни представители,
Искам да изразя своята загриженост във връзка с предприетите действия за узаконяване на задължителното предучилищно обучение за 4-годишните деца.
Считам, че опитите за включване на децата от най-ранна възраст:
1. Нарушават Конституцията на България – чл. 53, ал.2, според който училищното, а не – предучилищното, обучение е задължително.
2. Нарушават редица водещи международни спогодби, по които България е страна и според които семейството е водещо за начина на образоване на своите деца – ЕКПЧ Протокол 1, чл. 2; Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (чл. 14 и чл. 26 ал.3), Международният пакт за гражданските и политически права чл. 18, ал. 3, Международният пакт за икономически, социални и културни права, чл. 13.
3. Нарушават правата на родителите. Според чл. 47, (1) от Конституцията “Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата”. Решенията за децата са приоритет на родителите. Държавата е длъжна да ги подпомага в техните решения, а не обратното.
4. Нарушават правата и най-добрия интерес на децата. Редица изследвания показват, че в тази ранна възраст децата имат потребност предимно от сигурност, грижовна семейна среда, много обич, лично внимание, индивидуална работа и присъствието на значим/и възрастен/ни, а не от институционализиране.
5. Тези опити са в разрез с образователните политики в ЕС. Задължителното образование в европейските държави е изключително преобладаващо от 6 годишна възраст. Не съществува европейски документ, който да изисква въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4 годишна възраст.
Несправедливо е да се наказват родителите, които са намерили начин да осигурят по-добра среда и искат да се погрижат за развитието на детето си.
Във връзка с гореизложеното учтиво настоявам да отхвърлите въвеждането на задължителното предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст!

Подписката е тук:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...