Adsense-top

Пиещите алкохол в работно време прокурорки не са нарушили етичния кодекс, а трудовата дисциплина...

Наложените наказания на Цветанка Гетова и Милена Даскалова за освобождаване им от ръководните постове в РП-Варна са потвърдени. 
Бившата шефка на районната прокуратура във Варна Цветанка Гетова и нейната заместничка Милена Даскалова не са нарушили етичния кодекс с пиенето на алкохол през работно време в заведение. 
Но пък са погазили правилата за трудовата дисциплина и заради това трябва да бъдат наказани. 
До този извод стигат два тричленни състава на Върховния административен съд по дела, образувани по жалби на прокурорките.
През есента на миналата година Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наказа и двете като ги освободи от ръководните длъжности.
Случаят е от 13 март 2017 г. Около 13.30 ч. Гетова и Даскалова напуснали работните си места и отишли в заведение. 
Даскалова нямала време на обядва през обедната почивка, защото имала служебен ангажимент, а Гетова искала да почерпи, защото щяла да става баба.Прокурорките седнали на маса и започнали да поръчват салати, основно ястие и алкохол – шест ракии, две бири и две уискита. От съдебните решения става ясно, че три от ракиите не били за тях, а Гетова искала да почерпи свои познати. Единият от тях бил управителят на ресторанта, другият – просто познат на районната прокурорка на Варна, а третият – брокер на недвижими имоти. Той бил поканен от Милена Даскалова, за да помогне в намирането на жилище под наем на сина на Гетова.
Някой обаче подал сигнал срещу двете, че в работно време пият алкохол. Затова към 15.30 ч. в ресторанта била извършена внезапна проверка от обвинители от апелативната прокуратура във Варна. Те снели обяснения от клиенти и персонал, взели и фискалния бон, за да видят какво са консумирали Гетова и Даскалова. Въпреки проверката, двете останали в заведението до 20 ч.
Материалите, заедно с предложение за образуване на дисциплинарни производства срещу Гетова и Даскалова, били пратени на главния прокурор Сотир Цацаров, който на свой ред ги внесъл във ВСС. Кадровият орган образува дисциплинарни производства, а крайният резултат е, че двете са наказани като са освободени от ръководните длъжностите. Прокурорската колегия прие, че те са нарушили правилата за трудовата дисциплина и етичния кодекс, защото с поведението си са уронили престижа на съдебната власт.
Двата тричленни състава на ВАС обаче не приемат, че има нарушение на етичния кодекс.
По делото на Цветанка Гетова върховните съдии Наталия Марчева (председател), Мариета Милева (докладчик) и Любомир Гайдов цитират правилата за етично поведение, в които се казва, че магистратите трябва да избягват действия и постъпки, които са в разрез с утвърдените в обществото разбирания за благоприличие, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да компрометират честта им в професията и в обществото.
Според върховните съдии разпоредбите са много абстрактни и заради това правят анализ на поведението на Гетова. И установяват следното: „Поведението на жалбоподателката (Цветанка Гетова – б.а.) не представлява демонстрация на служебно положение, не е насочено към афиширане на професионалния статус и не е свързано с прояви на неуважение и пренебрежение към обществените нравствени норми или с непристойни действия, компрометиращи професионалния и обществен облик на магистрата. 
Както се установява поводът за срещата на Гетова с Даскалова и със свидетелите е изцяло личен и няма отношение към служебната дейност и функции на прокурора. Освен това поведението на Гетова не разкрива системност (такива факти не са установени и не се съдържат в мотивите към административния акт), която да е в противоречие с обществените очаквания за уважение и отговорност към професията, която да дискредитира служебния и морален облик на прокурора и да се отразява негативно на обществения респект и авторитет на прокурорската институция“.
Заради това заключават, че Гетова не е допуснала нарушение на правилата за благоприличие и почтеност, които да накърняват престижа на съдебната власт.
Върховните съдии обаче казват, че поведението ѝ противоречи на Правилника за вътрешния трудов ред на Районна прокуратура-Варна, утвърден от самата Гетова като административен ръководител. Според него магистратите са задължени да бъдат на работното си място до края на работното време, да използват работното време само за изпълнение на служебните задължения и да не употребяват алкохол. А с престоя си в заведението Цветанка Гетова, посочва съдът, е пренебрегнала служебните си задължения, съзнателно е нарушила трудовата дисциплина и правилата, които я регламентират. Освен това, продължава съдът, „трябва да се отчетат и сериозните последиците от подобни действия за служебната дейност и организация на работа на районната прокуратура с оглед заеманата от жалбоподателката длъжност“. С тези аргументи ВАС приема, че наказанието не е прекалено тежко, както твърди в жалбата си Цветанка Гетова.
Друг тричленен състав на ВАС с председател Наталия Марчева и членове Любомир Гайдов и Димана Йосифова (докладчик) със сходни мотиви потвърждава решението за налагане на наказание на Милена Даскалова. Те също не приемат, че има нарушение на етичния кодекс.
От събраните по делото доказателства не се установява по безспорен начин, че с поведението (действия и бездействия) жалбоподателката е уронила престижа на съдебната власт или е нарушила Кодекса за етично поведение на магистратите. Установените по делото факти не подкрепят този извод, тъй като само по себе си отклоняването на магистрата от работното му място в работно време и присъствието му в заведение за обществено хранене, не води автоматично до извода, че с това същият накърнява етичните правила или престижа на съдебната власт.
Не се установява магистратът да е извършил действия/бездействия, с което да е нарушил обществения ред и спокойствие, да е проявил агресивно или неприемливо поведение от какъвто и да било вид, с което да е осъществил състава на нарушение по чл. 307, ал. З, т. З от ЗСВ. Правната квалификация на едно и също деяние по т. 4, и по т. З от ЗСВ, извършена от административния орган в процесното решение, не може да бъде споделена като законосъобразно и безспорно установена въз основа на събраните в административната преписка доказателства“, изтъква ВАС.
Но и в този случай съдът приема, че има „неизпълнение на други служебни задължения“ от страна на Даскалова – тя не е била на работното си място в работно време и така не е изпълнявала служебните си задължения като магистрат и като заместник-административен ръководител.
„Практически прокурор Даскалова е прекарала половината от работния ден в ресторант, което е нарушение на трудовите задължения и трудовата дисциплина, дори да се приеме, че тя е ползвала обедната си почивка по-късно от предвиденото за това време. Обосновано е отбелязано, че с продължителното оставане в черпеща се компания през работно време, прокурор Даскалова е нарушила изискването на Правилника за вътрешния трудов ред на Районна прокуратура-Варна, представляващо неоправдано отсъствие от работа и дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. З, т. 4 от ЗСВ – нарушение на трудовите задължения и на трудовата дисциплина по спазване на работното време“, отбелязва ВАС.

Източник: Хак нюз

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...