Adsense-top

Евростат: България е първенец в ЕС по неравенство в доходите

България е членката на Европейския съюз с най-голямо неравенството в доходите, съобщи Евростат. 
При това увеличението му през изминалата година е най-голямото в рамките на блока. 
От данните е видно, че страната ни е на първо място по отношение на разликата между доходите на най-богатите и най-бедните в обществото. 
Тази разлика расте с най-бързи темпове спрямо останалите членове в Европейския съюз.
Европейската статистическа служба посочва, че 20% от най-богатите в страната имат доходи 8,2 пъти по-големи от 20-те процента от най-бедните българи. 
През 2016 година разликата е била 7,9 пъти.
За сравнение, средно в ЕС (по данни за 2016 г.) разликата между доходите на най-богатата прослойка в общността и най-бедните е 5,2 пъти.
Най-ниска е тази разлика в Чехия (3,5 пъти) и Словения (3,6 пъти). 
Сред страните с голяма ножица между доходите са още Румъния (7,2 пъти), Испания и Гърция (по 6,6 пъти).
Евростат отбелязва, че разликата в доходите се разширява най-бързо в България. 
През 2008 година най-богатите у нас са получавали 6,5 пъти повече спрямо най-бедните, а през 2017 година разликата е 8,2 пъти, или увеличение от 1,7 пункта. 
В Испания и Литва повишението е от 1 процентен пункт.
Разликата в доходите между най-бедните и най-богатите намалява най-бързо в Латвия - от 7,3 през 2008 година до 6,3 през 2017 година.
Експерти са категорични каква е МАТРИЦАТА на неравенството  в България:
– Сива икономика-МВФ нареди България до Африка при сенчестата икономика, като представи данни за размера на сивата икономика в 158 държави по света. Средното ниво на сивата икономика на България за периода 1991-2015 г. е 29,17% и тя е на първо място в ЕС!
- Плосък данък!
- Най-нисък БВП на глава от населението в ЕС!
- Износ с ниска добавена стойност!
- Неефективна данъчна система с очевидни пропуски в събиране на данъци от големи данъкоплатци!
- Изтичане на огромно национално богатство от концесии!
- Ниски преки чуждестранни инвестиции!
-Нисък % приходи в Бюджета спрямо БВП-около 37% при средно за ЕС между 40-50%!
- Влошаване на бизнесредата и огромна корупция /71 място в света/ в държавната и кметски администрации!
- Рязко влошаване /111 място в света/ на медийната свобода!

Източник: Фрог нюз

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...