Adsense-top

Проф. Куюмджиев: Искат да ме уволнят, защото не одобрявам Менда Стоянова да е "доктор хонорис кауза" на Музикалната академия

От декември миналата година, когато депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова е избрана за „доктор хонорис кауза“ на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, висшето училище се превръща във врящ казан с изказани и недоизречени въпроси, в заплетено кълбо от конфликти и взаимни обвинения. 
Поводът: Негодуването на преподаватели – в частност проф. Юлиан Куюмджиев и проф. 
Албена Димова – от нареждането на финасистката Менда Стоянова редом с творци като Марин Големинов, Юри Буков, Николай Кауфман, Теодосий Спасов, Лазар Николов, Милчо Левиев и Красимира Стоянова, които също са удостоени с почетната титла. 
Впоследствие проф. Юлиан Куюмджиев праща до Министерството на образованието и науката (МОН) сигнал за нарушения от страна на ректора проф. Милчо Василев. 
Тогава вече гневът на последния изригва и той е твърдо решен да уволни проф. Куюмджиев. 
И така – до ден днешен. 
Какво и защо се е случило, за кривиците и правиците в тази недотам непозната „академична“ история разговаряме с проф. Юлиан Куюмджев.
Юлиан Куюмджиев е български музиколог, преподавател и автор на книги в областта на музиката. От 1984 г. е хоноруван преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, от 2005 г. е доцент, а от 2013 г. е професор.
- Проф. Куюмджиев, от известно време вие и колежката ви Албена Димова сте под „обстрела“ на ректора на академията проф. Милчо Василев. Формалният повод е, че „уронвате“ престижа на учебното заведение с публичните си изказвания срещу присъждането на титлата доктор хонорис кауза на Менда Стоянова. В допълнение – че сте подали сигнал до МОН за нарушения от страна на проф. Василев. Да започнем от корените на този конфликт. Как и кога започна?
- Ние не сме в конфликт с никого, а реагираме на случаите, в които се нарушават законови норми или Правилника за устройството и дейността на АМТИИ. Така беше с неправомерното закриване на катедра „Теория и история на музиката”, със състава на Факултетния съвет на факултет „Музикална педагогика”, който от септември м.г. заседаваше в състав от 22 члена, т.е беше под изискуемото от Закона за висшето образование число от минимум 25 члена, с неправомерното отнемане на учебни часове от нашия факултет и с други подобни случаи. Оспорваме твърденията, че няма средства за учебни часове, защото средства има, но се използват за друго, а не за учебна дейност.  
- Проф. Василев не крие, че иска уволнението ви, но от декларация на Съюза на българските музикални  и танцови дейци става ясно, че синдикатът не само, че не дава съгласие за уволнението ви, но и сигнализира министъра на образованието и други институции за „недопустимите“ нападки по ваш адрес. Какво следва от това становище?
- Аз смятам, че е крайно време министър Вълчев лично да провери случая и да се срещне с нас. На Общото събрание на 9 март ректорът наистина си позволи обидни изрази по адрес на проф. Албена Димова и на мен. Да не говорим, че не предостави предварително доклада за дейността на Академията в изрично посочения в Правилника за устройството и дейността й десетдневен срок, с което всъщност наруши сам този правилник. И обвини нас, че не е подготвил навреме доклада... Така че очаквам МОН най-накрая да вземе отношение по ситуацията в Академията.
- В декларацията пише, че ректорът за втори път в разстояние на няколко месеца отправя недоказани обвинения към свои колеги, с което иска да  прехвърли вината за неизпълнението на негови задължения върху тях. Какво точно имат предвид колегите ви от синдиката?
- През ноември м.г. след публикация в сайта „Под тепето” (http://podtepeto.com/glasove/rektort-na-amtii-podkovaha-studenti-za-da-se-trsi-skandal/) ректорът проф. Василев ме обвини, че „подковавам” (изразът е негов) студентите да протестират заради изхвърлените в контейнера ноти, книги, тестове, рисунки от сградата на т.нар. „Жълто училище“ преди началото на ремонта. А всъщност аз научих за това от студентите и нямаше да повярвам, ако не извадих лично и не спасих от боклука няколко партитури... (http://podtepeto.com/glasove/prof-kuyumdzhiev-km-rektora-na-amtii-neka-da-ne-podcenyavame-studentite-i-da-ne-gi-obizhdame/) Тогава той си позволи да обвинява и мен, и колегата Светослав Карагенов, и студентите. Не потърси вината само у себе си. Аз питам – а този срамен акт на безхаберност с изхвърлянето на ноти, книги, учебни материали не урони ли престижа на академията?
- Проф. Василев е отрекъл пред столична медия да иска уволнението на проф. Албена Димова. Каква е истината? Той твърди, че е поискал обяснение от проф. Димова…
- Текстът на исканите от проф. Димова обяснения удивително съвпада с текста на писмото до СБМТД, с което той иска съгласие за моето уволнение. Така че сами може да си направите заключение какво иска ректорът. Принципът е познат от "бащата на народите" Йосиф Висарионович – има човек, има проблем, няма човек, няма проблем...
- Няма как да не се запитаме за същинските мотиви на проф. Василев. Защо сте неудобни за него?
- Защото задаваме въпроси, защото посочваме нарушения, защото защитаваме други колеги или студенти. На един Академичен съвет ректорът каза – проф. Куюмджиев задава много въпроси. Значи трябва да задавам въпросите, които иска да чуе ректорът или изобщо да не задавам въпроси. Защото ректорът не иска да отговаря на въпросите. Но тогава защо трябва да заседаваме? 
- Ако се върнем към вашия сигнал до МОН, в какво по същество обвинявате ректора и как си обяснявате, че проверката на министерството не е установила нарушения – пак според твърденията на ректора на Академията. Има ли официален отговор от МОН и какво пише в него?
- Отговорът на МОН не ни удовлетворява, защото там се подминават законовите текстове, които ние посочваме, не се отговаря по същество, цитират се други текстове. Освен това се казва, че е направена проверка, но не ни е предоставен протокол от тази проверка. Отговорът е напълно формален.
- Нека ви питам и как така Менда Стоянова се оказа сред творци като Марин Големинов, Юри Буков, Николай Кауфман, Теодосий Спасов, Лазар Николов, Милчо Левиев и Красимира Стоянова, които също са удостоени с титлата „доктор хонорис кауза“ на Академията? 
- Още през юни м.г., когато въпросът е поставен на Академичен съвет, казах, че това е нарушение на Правилника за устройството и дейността на АМТИИ. В чл. 6, ал. 2 пише: „С решение на Академичния съвет Академията може да присъжда почетното звание “Доктор хонорис кауза” на български и чуждестранни граждани за заслугите им в областта на изкуството, науката и образованието”. 
Госпожа Менда Стоянова няма такива заслуги. Тогава предложих да й връчим грамота за нейната подкрепа, но това не се прие. Аз смятах, че все пак тя ще размисли и ще се откаже. И сега, като минавам край портретите на почетните доктори на АМТИИ, виждам една до друга световноизвестната оперна певица Красимира Стоянова, завършила нашата академия, Камерзенгерин на Виенската опера, която разнася славата на България по целия свят, и госпожа Менда Стоянова. По никакъв начин не мога да ги свържа. 
И в това няма някакво отношение към самата Менда Стоянова – тя е активен депутат, сигурно и способен финансист. Просто титлата "Почетен доктор" има определено съдържание, определена стойност, която не се съизмерва с финанси... 
Сега разбирам от някои електронни публикации, че тази моя позиция била също сред причините ректорът да иска моето уволнение. Това ме връща няколко десетилетия назад – мислех, че тези времена са отминали... 
- Възможен ли е политически мотив в действията проф. Милчо Василев?
- Питайте него, аз не се занимавам с политика, а с преподавателска и научна дейност.

Източник: Гласове

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...