Adsense-top

Пентагонът обяви цивилните за законна военна цел, можели да се научат да стрелят...

 
В стратегиите на Пентагона са отчели фактът, че човечеството се е приближило до такава степен на информационно-техническо развитие, че всички жители на нашата планета са възможни участници в бъдещи бойни действия.
Във връзка с това пред военните и специалните служби на преден план стои задачата не за унищожаването на живата сила на противника с цел завладяване на неговата територия, а за разложение на възгледите, ценностите и светогледа на вражеското население и насаждане на фалшиви цели и ценности на обществено-политическо развитие в съзнанието на хората.
Основни мирновременни цели на Пентагона
- Дезинтеграция на инфраструктурите на атакуемата система (загуба на политически, икономически и военен суверенитет);
- Сриване на системите за безопасност (снижаване на отбранителния и военния потенциал, вкл. до срив на армията);
- Разрушаване на институциите и механизмите за възстановяване и развитие на структурата на системата (срив на системата на образование, иновативните производства и девалвация на ценностите в научната сфера)
- Срив на функционалните възможности на атакуемата система, които могат да доведат до намаляване на населението и загуба на територии.

Източник: Фейсбук

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...