Adsense-top

8800 "репресирани" ще вземат по-високи пенсии от март...

Пенсионерите, получаващи добавка по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, ще получат плащане в увеличен размер през март, съобщи пресцентърът на НОИ.
Заедно с новия размер на добавката ще бъдат изплатени и сумите за доплащането на разликата в размера й за месеците януари и февруари 2018 г.
Промяната в размера на добавката се извършва от началото на 2018 г. и е следствие от изискването тя да се изчислява като процент от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст, определена от НОИ за предходната година. Средната пенсия за 2017 г. е 376,06 лева при 361,96 лева през 2016 г., което налага преизчисляване на размера на добавката. Това ще се отрази на пенсиите на над 8800 души, получаващи добавки като репресирани.
Изплащането на пенсиите през този месец ще се извърши от 7 до 20 март. Преводите по сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 март 2018 г.
Почти никой от тези 8800 души не е реално репресиран. Повечето са криминални престъпници, които след 10 ноември се самообявиха за борци с комунизма.
Практиката връзкари да взимат пенсии датира още от Освобождението. Тогава се изплащат "поборнически" пенсии. После комунистите измислиха "активните борци". Сега демократите измислиха "репресирани от комунизма". Едни шмекери им плащаме пари за наша сметка...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...