Adsense-top

US посолството размаза Луков-марш и отричането на Народния съд, грантаджиите "наХХХни"...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСОЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ В БЪЛГАРИЯ
Посолството на САЩ в България е натъжено и загрижено от проявата на нетолерантност, намерила израз в провеждането на Луковмарш.
Генерал Христо Луков е поддръжник на нацизма, който проповядва омразата и несправедливостта, а не човек, заслужаващ уважение.
Ние отново изразяваме благодарност за всеотдайните усилия на българското правителство и на кмета на София Йорданка Фандъкова, осъждащи похода и призоваващи всички българи да се обединят около положителните примери в историята на страната.
Посолството напълно подкрепя демократичния принцип на свободата на словото, но едновременно с това се присъединява към множеството гласове, осъждащи омразата и нетолерантността.

STATEMENT FROM THE UNITED STATES MISSION TO BULGARIA

The U.S. Embassy to Bulgaria is saddened and troubled to see the display of intolerance represented by the Lukov March. General Hristo Lukov was a Nazi supporter who promoted hate and injustice, and is not someone deserving of veneration.
We reiterate our appreciation for the dedicated efforts of the Government of Bulgaria and Sofia Mayor Yordanka Fandakova to denounce the march and to call on all Bulgarians to unite around the positive examples from their shared history. While the Embassy fully supports the democratic principle of free speech, we also join the chorus of voices condemning hate and intolerance.

П.П. С тази декларация, макар и да не се споменава пряко, се ре-легитимира и Народният съд. Там са осъдени основни нацисти и фашисти, съюзници на Третия райх, както и антисемити. Точно такива като Христо Луков. Самият съд е създаден под силния натиск на еврейското лоби в САЩ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...