Adsense-top

Р. Гълъбинов за Фрог: Новите касови апарати няма "да съберат" данъците

Смяната на касовите апарати няма да подобри съществено събираемостта на данъците. Това прогнозира пред Фрог нюз финансистът Румен Гълъбинов.
България е на последно място в ЕС по отношение на плащането на данъци според класацията на Световната банка Doing Business.
Вече 10 г. в България няма намален данък, а напротив има увеличени и нови данъци.
Косвената данъчна тежест в България е една от високите в ЕС, над 50%.
Имаме най-ниските преки данъци в ЕС, но привличаме най-малко инвестиции и сме най-слабата икономика. В същото време делът на косвените данъци е най-висок, а сме най-бедните в Европа. Настоящата данъчна политика вече няма положителен икономически ефект.
Намалението на ДДС ще намали и измамите с ДДС, в резултат на които България губи ежегодно милиарди левове.
Трябва да се намали общата ставка на данък добавена стойност (ДДС) и да въведем диференцирана ставка на данъка за хранителни стоки, книги, лекарства, учебници и други стоки от първа необходимост. По този начин ще бъдат увеличени потреблението и търговският оборот. Данъчните приходи от ДДС няма да намалеят, дори може да се окаже, че няма да има голяма разлика, но със сигурност ще има ръст на икономиката.
По медиите обикалят специалисти, които обясняват вредата от намаление на данъците в България. От намаление на данъците, особено ДДС, може да има само полза.
Над 4 млн. българи живеят с доход по-малък от необходимите средства за издръжка на живота. Над 75% от домакинствата в България изпитват затруднения да покрият месечната си издръжка на живот. На все повече хора в България не стигат парите необходими, за да се удовлетворяват основните нужди от храна, поддържане на жилището, здравеопазване, образование, транспорт и почивка. А възможностите за облекчаване бремето на данъците върху обикновения българин са много.
Добрите практики в Европа са намаляване на данъчните ставки и диференцирани ставки за стоките и услугите от необходимите за издръжка на живот. Така че по-ниски данъци е мисия възможна в България. Има място за намаление на данъците и то е видимо от бюджетния излишък. Както и от ниският бюджетен дефицит.

Източник: Frog News

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...