Adsense-top

Българин изигра супер акулите на Уолстрийт, завлече им $400 млн.

Български финансов предприемач реализира един от най-големите "удари" в историята на Уолстрийт.
Проверките на ФБР вече са приключили и се оказа, че всичко е съвсем законно. Т.е. опитът на измамените "едри риби" да си върнат парите са обречени.
Петко Петракиев основал своя инвестиционна компания миналата година, като ползвал нов, по-оптимизиран, разработен от него софтуер. Той му позволил да ползва около 4 пъти по-малко дилъри и брокери и да изпълнява по-бързо поръчките.
Това му позволило да стане подизпълнител на най-едрите банки, макар той самият да бил в по-начален етап от привличането на собствени клиенти.
В един момент обаче, банкерите го привикали, за да го посветят в "големите игри", тъй като значим дял от оборота вече минавал през него.
Та "светнали го", че техните софтуери са така настроени, че всички "случайни операции" или грешки при изчисленията да се вписват в полза на банката. Т.е. например ако някаква сума завършва на 0,00000003 долара, то тези "3" се закръгляват надолу и отиват в полза на банката. Надолу се закръгляват обаче и примерно "9".
Софтуерът на Петракиев ползвал стандарното математическо закръгление, което е до 5 и над 5. Така приблизително поравно се разпределят грешки и случайни операции и няма нито печалба, нито загуба за банката.
Едрите акули обаче изискали той да въведе привилегированото закръгляване, като цяла армия от адвокати му показала, че това е напълно законно и законът не третира подобни "дребни" казуси. Дребни, но като се повторят 1 милион пъти всеки ден се получават солидни суми.
Които банкерите присвояват от клиентите си.
Петракиев първо възразил, но после му било дадено да разбере, че ако не се съгласи, ще загуби поръчките на въпросните банки.
И той се съгласил.
Само че, след консултация с адвокат, установил, че реално може да присвои всичко след третия знак на запетаята, защото то е по-малко от 1 цент и не влиза в определенията на закона. Т.е. установил, че може да закръглява суми хиляди пъти по-големи от тези на банките.
Установил и, че с определени настройки на софтуера е възможно тези суми да се закръглят преди да стигнат второто "сито" - това на банките, където ще отидат в тяхна полза.
Така задал 95% от всичко да се закръглява предварително в негова полза, и едва 5% да иде за банките.
В продължение на около година така трупал пари, преди да го усетят.
Когато това станало, случаят отишъл във ФБР, но точно както и маститите адвокати преди това, агентите потвърдили, че не е незаконно.
Така 400 милиона долара се оказали негови.
Петракиев вече е дарил по-голямата част от тях. Счита, че така законно откраднати пари не са почтен доход и просто е наказал едрите крадци, без да извлича полза за себе си...

Г.Н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...