Adsense-top

Българската армия се оказа, че се състои от 0 (нула) войника...

 
В Българската армия има реално налични около 0 войника.
Не, това не е майтап. То пряко произтича от съобщеното днес от министъра на отбраната, че "не стигат 5500 войници за окомплектоване на армията".
Какво точно означава тази цифра?
Армията ни е 25 хиляди души, поне по документи. Но около 40% от нея са чиновници. Те се водят на служба, но реално не носят оръжие и не воюват.
Така чисто армията остава 15 хиляди души.
Но от тях около 5000 души са офицерски състав. Да, той е толкова голям (1 офицер на 2 войници), защото са нужни офицери за в случай на мобилизация.
Реално войнишките длъжности са около 10 хиляди.
Но част от тях също нямат военни функции. Например Националната гварейска част не е помирисвала барут. Тя единствено марширува пред Президента с едни стари парадни пушки, които не стрелят. А тя е 2000 души.
Остават около 8000. Но от тях 2000 постоянно са в мисии в чужбина. Т.е. тази цифра не може да се брои като част от армията, защото е в разположение на САЩ - за войните им.
Така остават 6000 души. А военният министър каза, че има 5500 незаети бройки.
Т.е. общо армията ни е 500 души реално налични.
Но като включим отпуски и болести, то може текущо наличната армия да остава с 0 войника.
Звучи като майтап, но понякога с майтапа си казваме истината...

Г.Н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...