Adsense-top

Финалният етап от убийството ни - образованието било "опасно", трябвало по-малко...

Неолибералното убийство на България очевидно влиза в последната си фаза.
След като години наред се ерозира образованието и се въвеждат какви ли не идиотии в него, накрая се стигна и до самото му отричане.
След като изсмукаха качествените кадри, и саботираха системата за производство на нови, сега напълно искат да я закрият.
Днес на Икономически форум първо либераният грантаджия Иван Кръстев, а после и министърът на финансите се изказаха СРЕЩУ образованието.
Иван Кръстев се обяви против "повече инвестиции в образованието", защото не било сигурно, че всички кадри ще останат тук. Можело повече хора да емигрират, ако се по-образовани и знаят езици. Един вид - да си пазим народа, ама да е от овце, които не мислят.
После пък Владислав Горанов се изказа критично срещу "масовизацията на висшето образование", която го ерозирала.
Каква обаче е истината?
Тя е, че все повече работни места изискват образование. Т.е. без образование изобщо не може да има работни места. Т.е. по-добре е да имаме инвестиции в образование, дори само заради онази част от образованите, които няма да емигрират. Те ще създават БВП тук. Необразованите не създават нищо, те висят на помощи в общия случай. Просто икономиката няма какво да им предложи.
Но явно е време вече не просто да пречим на образованието. Време е да го закрием. С което да закрием и самата България...

Г.Н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...