Adsense-top

КЕВР увеличиха цената на газа

КЕВР е приела решение вчера в късният следобед, заради подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цени за първото тримесечие на 2018 г. 
По тези цени общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, предадоха от енергийния регулатор.
В Решението на КЕВР утвърдената цена на природния газ за първото тримесечие на 2018 г. е в размер на 352,65 лв. на 1000 куб. м. или 33,39 лв./MWh /без акциз и ДДС/. Тя е с 2,75 на сто по-висока от досегашната цена за четвъртото тримесечие на 2017 г. и е определена въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел, добавиха от регулатора.
В тази цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители, по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.
Според КЕВР, увеличението на цената на природния газ с 2,75 на сто няма да доведе до повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон. 
Но по - пътя на логиката повишението означава само едно, че абонатите ще заплащат повече, защо иначе да се вдига цената и кой точно ще поеме разликата от съобщението на КЕВР така и не се разбира, но както се казва, честито на всички след повишението на цената водата, дойде повишението на цената на газа, след него да се готвим и за увеличение на цената на тока, все пак не трябва да има ощетени от монополистите в България.

Източник: xaknews.blogspot.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...