Adsense-top

Предлагат "трудова реституция" за пенсионерите - по 10 хил.лв. на прослужена година

"Трудова реституция" да бъде осъществена и така да се реши проблемът с пенсиите.
Това предлагат група учени по социално дело.
Всеки пенсионер следва да получи по около 10 хиляди лева за всяка прослужена година. Това е приблизително равно на вноските и данъците, които е направил докато е работил.
Сумата следва да се депозира в инвестиционни фондове с нисък риск, и от доходността, както и от самата основа - да се плаща пенсии. С подобен модел например човек с 40 години трудов стаж ще получи пенсия от около 1500 лв. месечно.
Ако почине рано, парите ще не наследят от децата му.
Източникът на финансиране за подобна "реституция" е единствено някакъв вид нова "национализация", твърдят учените. Ясно е, че не може от настоящото поколение чрез данъци да се съберат необходимите средства. Но е възможно това да стане, ако се направи "обръщане на приватизацията, концесиите и всички други методи за разграбване". Собствеността се връща в държавата, след което се дава на пенсионерите - тези, които реално са я построили.
Наши изчисления на идеята показаха, че действително, ако се направи национализация, могат да се съберат подобни средства. Но за целта трябва всички банки, предприятия, мини, кораби и пр. да се изземат от настоящите олигарси, които ги владеят.
Дали политически това е възможно при правителство, назначавано от същите тези олигарси, не е ясно...

Г.Н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...