Adsense-top

Отворено писмо (сигнал) до главния здравен инспектор - относно признаци на разширена склероза у министър-председателя...

Отворено писмо до Главния държавен здравен инспектор
г-н Ангел Кунчев

Уважаеми г-н Кунчев,
Днес лице на висша държавна длъжност показа симптомите на остра склероза, което е състояние сериозно застрашаващо сигурността на страната.
Пред десетки журналисти, лицето изпълняващо длъжността "министър-председател", публично заяви, че не е наричал българите "прости", нито "лош материал".
Доколкото въпросните твърдения са безспорно доказан факт, а записите са на десетки места из Интернет, то стигам до извода, че има някакъв проблем със съзнанието на г-н министър-председателя.
Моля да извършите проверка, и да вземете мерки, съгласно Закона за здравето. В подобен случай би следвало въпросният рисков чиновник да се отстрани временно, а работата му да се поеме от някой от заместниците му.
След това органът, който го е избрал (Народното събрание) следва да избере негов постоянен заместник.

Надявам се да реагирате своевременно, в името на доброто на Република България...

С уважение: Добри Божилов

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...