Adsense-top

Защо САЩ и досега не са унищожили своето химическо оръжие и се разтакават с плутония!?

 На 27 септември 2017 година Русия се избави от такова оръжие за масово унищожение като химическото. Унищожаването се извърши от декември 2002 година в съответствие с международната Конвенция за забраната на химическо оръжие (КХО). Подписването под условията на Конвенцията от страна на Руската федерация стана през януари 1993 година, а ратификацията се състоя през 1997 година. Като цяло в Русия бяха унищожени 39,97 хил. тона отровни вещества. Сред онези, които подписаха КХО от такова оръжие се избавиха Великобритания, Франция, Италия, Индия, КНР, Иран. А аутсайдери както винаги се оказаха Съединените американски щати. На фона на историята с оръжейния плутоний, това съвсем не е за учудване.
Унищожаването на отровните вещества се извърши на четири етапа. В хода на изпълнението бяха унищожени 8 производства, 16 бяха заменени с нов профил, а в местата, където се намираха армейските арсенали с химическо оръжие (те бяха 7) бяха построени предприятия за унищожаването на отровните вещества. След реализирането на трите етапа, четири от шестте предприятия отново смениха профила си или са в процес на смяна за използване във фармацевтиката или, например за целите на Росатом. Последни на обекта в Кизенер бяха унищожени отровните вещества, с които бяха напълнени снаряди за стволната артилерия и реактивните системи за залпов огън. При това корпусите на снарядите и ракетите ще бъдат утилизрани малко по-късно, в това число и през 2018 година, още повече, че няма с какво да бъдат заредени и няма къде на бъдат “запълнени”. И така, ние изпълнихме програмата за унищожаване на ХО, макар, че нашите планове предполагаха ликвидация на ХО до 2020 година. Както и всички други страни, подписали Конвенцията (освен Израел – подписал, но не изпълнява, а не са я подписали и не я изпълняват – Египет, Судан, КНДР). Пикантен момент е, че за ликвидирането на нашето ХО Западът събра 1 милиард долара (доколкото разбирам става дума за долара през 2000-2002 година по тогавашния курс), а всичките разходи бяха 330 млрд. рубли (изобщо за историята на ликвидацията в Русия досие на ТАСС тук). Нека и ние да сме изпаднали извън крайния срок – 29 април 2012 година, но американската ситуация вече започва да предизвиква въпроси.
Какво става с американците? Бяха заявени 8 арсенала. Няма информация за производството. И това вече е странно. Още повече, че нашите успяха само на 2/3 да сменят профила. И то дали със замяна на оборудването или неговата утилизация – не е известно. По повод на количеството отровни вещества – тук също има въпроси – има цифри – от 28,5 до 40 хил. тона. Объркване добавя и американската местна система за измерване, когато техните тонове при проверка се оказват 907 и малко отгоре килограма (американски тон). Известно е, че към днешен ден САЩ са се освободили от 90% от отровните вещества предимно по пътя на изгарянето, като това се случи през 2012 година. Защо им трябва да американците срок до 2023 година за останалите около 3 хил. тона (ако действително са толкова, а не са “намерили” още) изобщо не е ясно. А между другото сред неунищоженото има зарин. Помните ли Хан-Шайхун? А като се има предвид, че именно американският кораб изнасяше химическото оръжие от Сирия, може да се допусне, че е възможно да е останало скрито или някакво количество отровни вещества или даже корпуси на боеприпаси (ако те са били изнасяни, а ако не са били изнасяни, разбираемо е защо не беше показан нито един фрагмент от бомбата – те просто го нямат, а химическата бомба изобщо не се фрагментира, тък като е огромен разпръсквач), които биха могли да бъдат напълнени с докаран от САЩ зарин и никой не може да докаже, че той е от САЩ. Впрочем, какво има Израел и може ли той да използва това в Сирия за провокации или даже за бойни действия е неизвестно. Между другото нашето Министерство на отбраната обоснова защо не би могло да има удар от Су-22 по Хан-Шейхун – защото освен фантазиите на всякакви “каски” и ОЗХО (Организацията за забрана на химическото оръжие - бел.пр.) на ООН има ТТХ (тактико-технически характеристики – бел.пр.) на самолета и съответната авиационна бомба (това е като да обосновеш, защо автомобила може “да подреже” летящ въртолет).

Източник: Поглед.инфо

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...