Adsense-top

За първи път! Фрог публикува списък с потенциалните язовири-убийци


Осемдесет и един е броят на потенциалните язовири-убийци у нас. Те са в критично състояние. Това е установила проверка на Върховна административна прокуратура. Фрог се добра до списъка им и за първи път ще го публикува. Институцията, която трябва да следи и да контролира този проблем е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. „Тя напълно бездейства”, категорична е Ася Петрова, шеф на Върховна административна прокуратура. По закон контролният орган трябва да налага както глоби, така и да извежда язовирите от експлоатация до отстраняването на проблема. Проверката е установила, че последната мярка не е налагана никъде в страната. След като от прокуратурата им потърсили сметка, че не правят нищо, оттам се оправдали, че законът не им позволява да налагат т. нар. принудителни административни мерки. 
Проверка на Фрог в закона за водите установи, че оправданията на агенцията по метрология са напълно безпочвени. В закона за водите в чл. 1996 се казва следното: 
Председателят на държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно лице прилага принудителни административни мерки, като разпорежда със заповед:
1. забрана за ползването и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на изискванията на наредбата по чл. 141, ал. 2
2. извеждане от експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях
3. временно извеждане от експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми
Любопитното е, че ВАП възлага на инспектората на министерство на икономиката да извърши проверка на Държавната агенция по метрология и да установи защо бездейства. Куриозното е, че и оттам заявили, че законодателството е непълно. Докато институциите спорят кой трябва да свърши работа и защо не я върши, тежките наводнения, причинени от спукани язовирни стени продължават да отнемат човешки живот.

https://frognews.bg/files/opasni-iazoviri.pdf

Източник: Frog News

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...