Adsense-top

Дългът на Бойко стигна €51 млрд.

Държавният дълг към 1 януари 2018 г. ще бъде малко над 51 милиарда евро.
Това става ясно от гласуваните текстове в Закона за бюджета.
Привидно, гласувано е съвсем друго нещо, но с малки букви и в преходните разпоредби, се вижда истината.
А именно - на думи е гласувано до 1 милиард лева нов дълг за цялата 2018 г.
Но в същото време са написани и разрешени лимити за кратсрочни дългове и рефинансирания, които се правят от Министерството на финансите, дори без подпис от правителството.
По определена формула, от тези данни може да се извлече общият дълг, тъй като това представляват обикновено чисто счетоводни схеми за криене на задължения.
Например в понеделник теглиш нов заем, за да изплатиш дължимия във вторник. Но осчетоводяваш новия заем с "вальор" след 2 дни, т.е. в сряда. А във вторник плащаш стария заем и пускаш данни на статистиката. Излиза, че дори дългът ти е намалял.
Разбира се, не е намялял, а се е увеличил.
Точно с подобни манипулации Гърция години наред успяваше да укрие от ЕС реалния си дълг от 300 милиарда евро, и накрая той буквално с взриви и щеше да отнесе и съюза.
След преизчесления оп формула, която ни дадоха опитни одитори, стигаме до извода, че държавният ни дълг е 51 милиарда евро. Т.е. той е повече от БВП, което е около 45 милиарда евро.
След Бойко, който и да дойде, ще рони горчиви сълзи, доста горчиви...

Г.Н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...