Adsense-top

За кашкавала при социализма и капитализма

А днес, деца мои, ще ви разкажа за кашкавала. За салама няма да разказвам. Защото съм вегетарианец и ми е неприятно да говоря за салама. Ще разкажа за кашкавала. Обичам кашкавал.
Как правят кашкавала при капитализма?
При капитализма работниците произвеждат кашкавал за 100 рубли. И получават за своята работа 80 рубли.
Останалите 20 рубли взема за себе си капиталиста. Това е неговата печалба. Това се нарича принадена стойност, политическа икономия, Маркс, Капиталът.
Какво прави капиталиста със своите 20 рубли? Освен, че е капиталист, той също е човек. И има само един мъничък търбух. Не може да изяде повече кашкавал, отколкото обикновения работник. Затова не си купува за 20 рубли кашкавал. И не слага парите в спестовната си книжка, защото е капиталист, а парите на капиталиста трябва да работят. Той може да даде своите 20 рубли в банката, а банката ще ги даде под формата на кредит на работниците и работниците ще трябва да върнат на капиталиста, като сметнем и лихвата, 200 рубли. А още може да си купи финансови инструменти. Да влее своите 20 рубли във финансовия пазар. И скоро се появяват финансови деривативи от второ, пето и тристотно ниво и на финансовия пазар започват да се въртят милиони рубли, които нямат никакво кашкавалено покритие, но от време на време сриват произвидството на кашкавал и оставят на улицата работниците, които правят кашкавала безработни и съвсем без пари. Защото капиталистът е много ефективен собственик. Тоест алчно копеле.
Какво прави работника със воите 80 рубли? Работникът купува кашкавал. Но работникът може да купи кашкавал само за 80 рубли. А е произведен кашкавал за 100 рубли. Затова работникът остава винаги малко гладен. И кашкавалът остава малко непродаден. Това се нарича криза на свръхпроизводството. Свръхпроизводството не е в това, че кашкавалът е твърде много.А в това, че работниците нямат пари за да купят всичкия кашкавал, който са произвели.
Как правят кашкавала при социализма?
При социализма работниците произвеждат кашкавал за 100 рубли. И получават за своята работа в пари и безплатни блага 120 рубли.
Какво правят работниците със своите пари? Правилно, те отиват в магазина и веднага изкупуват всичкия кашкавал. Инфлация? Не, не сте чули. Цените на кашкавала са твърди, държавни. Затова всичкия кашкавал е продаден,а работниците има още 20 рубли в джоба си. Това се нарича стоков дефицит при социализма. Дефицитът не е в това, че кашкавалът е малко. А в това, че работника има много пари, стигат му да купи всичкия кашкавал и му остават още.
Ако говорим на научен език, то причината за стоковият дефицит при социалистическия тип производство не е в свръхпроизводството на стоките, а в изпреварващото нарастване на платежноспособното потребителско търсене.
Доказателствата на теоремата са прости: потреблението на основните хранителни продукти в СССР (в това число и на дефицитния кашкавал) на глава от населението е било ПОВЕЧЕ, отколкото в РФ, където няма дефицит на кашкавал. При това ВСЯКО семейство в СССР имаше солидни спестявания (отложено търсене), а в РФ по-голямата част от гражданите нямат НИКАКВИ спестявания, живеят от заплата до заплата, а значителна част е и ДЪЛГ.
По такъв начин, социализмът е празни щандове и пълни джобове. Капитализмът е пълни щандове и празни джобове. Щандовете са пълни не защото производството е толкова голямо (реалното производство се е съкратило в пъти, потреблението – също), а защото джобовете са празни – няма платежноспособно търсене.
Проблемът на социализма е в това, че в ръцете на населението се намират ОГРОМНИ СУМИ ПАРИ. При това те са повече или по-малко равномерно разпределени, размазани всред цялото население. Да се администрират такива пари е доста сложно. При това възниква стоков дефицит.
Капитализмът изведнъж, не даже за 500, а за 5 дни решава този проблем. Отнемайки натрупванията. Превръщайки огромни маси от хора в просяци. Парите се концентрират в ръцете на тесен кръг. Става по-лесно да се администрират. А стоковия дефицит изчезва от самосебе си. Проблемът за стоковия дефицит се решава лесно, просто и бързо – чрез съкращаване на платежноспособното търсене.

Източник: Поглед.инфо

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...