Adsense-top

Проф. Пламен Киров: Депутатите не са крепостни! Подадена оставка трябва да бъде приета

Проф. д-р Пламен Киров е бивш конституционен съдия и ръководител на катедрата по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски”.
 - Проф. Киров, като конституционалист как ще коментирате отказа на парламента да бъде приета оставката на Делян Добрев?
- Оставката е личната воля на народния представител и не би следвало да се отказва да бъде приета. Стига, разбира се, лицето, което я подава, да не го прави с тайната надежда, че тя няма да бъде гласувана. Това сме го наблюдавали, не е за първи път. 
Само че защо Конституцията предвижда да се гласува оставката? 
- Да, защо, след като актът изразява личната воля на депутата?
- Това е изричен текст в Конституцията – член 72, алинея 2. Там се казва как се прекратяват пълномощията на народните представители. Едно от основанията е подаване на оставка пред Народното събрание. В алинея 2 е разписано, че решението се приема от Народното събрание с оглед на правна сигурност. Тоест, да е ясен моментът, в който се прекратяват пълномощията на народния представител. Докато няма решение, той е в своите пълномощия и може да участва в работата на комисиите, в гласуванията и така нататък. Моментът, в който те се прекратяват, е моментът на гласуването на парламента. Подчертавам отново – само с оглед на правната сигурност. 
Оттам нататък председателят на Народното събрание изпраща решението на Централната избирателна комисия, за да може да бъде обявен за избран следващият в съответната листа. Не може да бъде обявен за избран нов народен представител, при положение, че не е ясно правното положение на стария. 
Затова е предвиден този член 72, алинея 2. Иначе няма смисъл. Как така лицето не иска да бъде народен представител, а парламентът му казва: „не, не, това, че ти не искаш, нищо не означава. Трябва да се подчиниш на общата воля на парламента.“ Извинявайте, още през 1861 година цар Освободител е премахнал крепостното право. 
- Излиза, че депутатът се превръща в крепостен или в заложник на Народното събрание?
- Абсолютно! При това цялата тази процедура, която наблюдавахме в сряда, целият този водевил, не трябваше да се допуска. Не може да се провежда дебат по гласуване на оставката. Тези дебати какво ще засягат? Самата оставка? Не, мотивите за оставката. А мотивите са лични – здравословно състояние, желание да се занимава с бизнес, което би го поставило в положение на несъвместимост, преминаване на друга работа, при която отново влиза в конфликт на интереси и т.н. Мотивите тук са без значение. Ако народният представител иска да ги сподели, това зависи от неговата воля. Но те не могат да се коментират. Камо ли да се провежда дебат! 
- Ако Делян Добрев обаче отново подаде оставка, парламентът отново трябва да гласува, нали? 
- Няма друг начин. Трябва да е ясен моментът, от който се прекратяват неговите правомощия. Трябва да отделим политическия и личния момент от юридическия – нормата на Конституцията, която предвижда това гласуване. 
- Направихте важно уточение: ако депутатът е искрен в намерението да подаде оставка.
- Да, това зависи от самия подаващ оставка. Но според мен излишно се драматизира и излишно се политизира. Няма значение какъв е поводът – при подадена оставка трябваше да се премине към гласуване и след като има категорично заявена воля, би трябвало парламентът формално да я уважи. Другото е ирационално. Народният представител не иска да бъде такъв, но парламентът го задължава да бъде! 
Конституцията не е нарушена, но място за дебат нямаше. 
- Има още един спорен въпрос напоследък – каква трябва да е процедурата за избор на председател на ВАС, след като президентът издаде указ, че връща избора, направен от предишния ВСС?
- Процедурата ще е такава, каквато я приемат членовете на Висшия съдебен съвет. Убедил съм се от личен опит по повод на други казуси е, че какви аргументи и становища ще излагаме, няма никакъв смисъл.
Но за мен процедурата трябва да започне с едно гласуване във ВСС по започналата, но недовършена процедура. Ние нямаме  завършен фактически състав. Конституцията казва „ако повторно бъде предложен“. Той няма как повторно да бъде предложен, ако не се подложи на гласуване тази кандидатура, която е върната, макар че е предложена от предишния ВСС. За да се завърши целият този сложен фактически състав, трябва ВСС, макар и в нов състав, да гласува. На базата на това гласуване и решение ВСС има картбланш да започне нова процедура. 
Чух гласове, че новият състав на ВСС не е обвързан с предишния. Не е съвсем така. Имаме акт на държавен орган. 
- Да подчертаем – напълно легитимен. 
- Легитимен, разбира се. Сменил се е съставът, а новият орган продължава да изпълнява процедурата. Ако новите членове на ВСС искат да изслушат кандидатите, преди да преминат към гласуване, те са в състояние да приемат правила ад хок. Канят двамата кандидати – в случая съдия Чолаков и съдия Соня Янкулова, и ги изслушват. И който желае, тъй като не могат да ги накарат насила, да повторят своите виждания и да отговорят на въпроси. 
Не възприемам сериозно член на ВСС, който е висш магистрат, да каже: аз не съм запознат с процедурата и не познавам тези хора. 
Чакай, това са съдии от Върховния съд. В гилдията хората се познават. Нещо повече – изслушванията, въпросите, цялата процедура вървеше онлайн. Предполагам, че на всеки магистрат му е било интересно какви програми са били изложени при изслушването и на какви въпроси са отговорили кандидатите. Най-малкото има записи, ако нещо са пропуснали от процедурата, която вървеше при стария ВСС. 
- Ако се стигне до нова процедура, ще има ли вакуум в работата на Върховния административен съд?
- Не. Някой от заместниците ще изпълнява функциите на председател. Нищо чудно това да продължи дълго. Не е лошо да се предупреди, че няма нищо по-трайно от временните неща. Апелативният съд в София повече от две години работеше с временно изпълняващ. Не е нормално, но се случва.
- Парламентарната комисия за избора на нов изтребител за армията ни излезе с доклад. Пак имаше оживени дебати. Движи ли се тази комисия на ръба на основния закон, тъй като НС няма право да разследва президента?
- Това е анкетна комисия, докладът се приема от парламента и толкова. Ако се наложи, на изпълнителната власт или на други институции могат да се възложат определени действия, свързани с констатациите. 
По отношение на президента, Народното събрание нищо не може да направи. Това не е комисия, която да разглежда действията му. Такива случаи имаше по времето на президента Първанов във връзка с активностите на депутата Яне Янев. По този повод Конституционният съд категорично обясни, че такива контролни комисии по отношение на президента не могат да се правят от Народното събрание. 
Страницата е затворена. Разбира се, ще продължи да се дебатира. И няма да бъде купен нов изтребител. В това не трябва да има никакво съмнение. 

Източник: Епицентър

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...