Adsense-top

Таткото на Делянчо доставя 700 т. пелети на Смолян, всяка конкуренция разгонена, гушва 300 бона...

Община Смолян е сключила договор за доставката на 700 тона пелети с „Визьор“ООД – Хасково, собственост на Златка и Александър Добреви – родители на депутата от ГЕРБ Делян Добрев, показва проверка в Агенцията за обществени поръчки. 
Договорът е подписан на 30 юни т. г. между кмета Николай Мелемов и Александър Добрев – управител на фирмата, след проведена обществена поръчка за периодични доставки на пелети за отопление за нуждите на Община Смолян, открита с решение № 1 от 16.02.2017 г. на градоначалника. 
Срокът на действие на договора е до 30.04.2020 г., или до изчерпване на количествата, при цена 284 760 лева, или 406.80 лева на тон.
Според обявлението пелетите са за Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, Детска градина „Родопчанче”, Детска градина „Зорница“, Плувен басейн – Смолян, Спортна зала — Смолян, и други обекти на територията на град Смолян. А изискването е да са произведени от 100% обла иглолистна дървесина без кора. До 10 март три фирми подават оферти – „Визьор“ ООД, „Хайтек“ ООД и „Топливо“ АД. При отварянето на предложенията на 13.03.017 г. комисията, назначена от кмета Мелемов, констатирала, че представената на „Хайтек“ООД ценова оферта не е била сложена в отделен запечатан плик и е била отстранена от участие.
На 20 март се е състояло ново заседание на комисията, на която са разгледани техническите предложения на допуснатите два участника – „Визьор“ ООД и „Топливо“ АД. На него и вторият конкурент на фирмата на Добреви „Топливо“ АД е отстранен. 
А мотивите за това са повече от любопитни – „съществени пропуски“ на представената от„Топливо“ АД Стратегия за управление на риска. Признавам, не разбрах нищо от текста. Публикувам част от него дословно: „Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника Стратегия за управление на риска, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, тъй като участникът не е анализирал дефинираните от възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление не е идентифицирал подходящи мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на възложителя. Участникът не е описал предвижданията си за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на предложените мерки.“
За сметка на това при анализа на Стратегия за управление на риска на „Визьор“ ООД комисията установява, че „Регламентираното управление на риска съдържа редица предимства, които се изразяват в прогнозиране на проблемите, преди да са се появили“ (!?!). Така до финалната права достига само фирмата на родителите на Делян Александров Добрев и кметът Мелемов подписва договора. Всичко е законно, нали?

Зарко Маринов

1 коментар:

  1. Много инерсено,такъв честен и работлив човечецъ в такива далаверки да се замесва,да ему се надяваме и ГЕРБ го защитават За Неговичко ли е позволено-ДЕЛЯНЧО ДОБРЕВ!

    ОтговорИзтриване

Кажете си мнението...