Adsense-top

Прогноза: 2039 г. САЩ и ЕС пропадат, България е на абсолютния връх...

 
Реших да погледна какъв е брутният вътрешен продукт по паритета на покупателната способност(БВПппс) на всяка държава, като дял от световната икономика.
Изводът от тези данни потвърди, че циклите на Кондратиев и Саймън Кузнец са абсолютно актуални и работят на 100%.
Ето какво имам предвид.
Циклите на Кондратиев се повтарят всеки 60 години, а всяка държава преминава през 4 етапа: спад, депресия, оживяване и пик. Циклите на Кондратиев са свързани с това, че на всеки 60 години светът преминава към нова технологична вълна.
Сега ще дам малко примери.
Пикът на България е през 1979г., по това време България дава 0,32% БВПппс като дял от световната икономика.
Очевидно е, че следващия пик ще бъде след 60 години 2039г.
След 1979г. в България настъпва криза, а 20 години по-късно в 1999г. ние даваме вече 0,11% БВПппс от световният дял.
Това показва, че кризата води до съкращаване на нашият дял в световната икономика почти 3 пъти.
Към началото на 1999г. и до ден днешен българската икономика е 0,11% БВПппс от световният дял, като това означава, че от криза преминахме към депресия.
Стигнахме до положителната новина.
Видяхте, че минахме през криза и депресия, а в следващите 20 години навлизаме в цикъла на оживяване. Този цикъл съвпада с циклите на Саймън Кузнец, които казва, че всяка държава в различен етап от време влиза в 20 годишен цикъл на бурно развитие на своята икономика. Кузнец нарича тези цикли "демографични" или още "строителни".
България навлиза в циклите на Кузнец, а това се дължи на миграцията на българите извън България и някои чужденци към България. Следствието от това е повишаване на демографията и жилищен бум с повишаване цената на имотите.
Защо обаче българите и чужденците мигрират от западните държави към България?
Защото Запада премина през 20 годишна криза, а в момента влиза в 20 годишна депресия. Ето малко статистика за САЩ, Германия и Великобритания:
САЩ през 1999г. дава 21,11% БВПппс от световният дял, а към днешна дата 15,4%. Виждаме 20 годишна криза преминаваща в 20 годишна депресия.
Германия 1999г - 4,8% БВПппс от световният дял, а към днешна дата 3,3%.
Великобритания 1999г - 3,00% БВПппс от световният дял, а към днешна дата 2,3%.
Сега два въпроса с повишена трудност.
Ще дам статистиката за Китай, а вие ще ми кажете:
1. В кой цикъл в момента е Китай и какво му предстой следващите 20 години?
2. Как Китай ще маскира кризата в случай, че има такава?
Китай 1999г - 7,40% БВПппс от световният дял, а към днешна дата 18,3%.

Павел Вълчев, Фейсбук

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...