Adsense-top

Излизане от НАТО, президентска република и караулка на всяка автобусна спирка, предлага наш сънародник...

Предложения за политически промени в България
29.07.2017
Ангел Д. Баръмов, Добрич
e-mail: angel.baramov (at) gmail.com

================ Предговор ================
        Съгласно член 159, алинея 1 от Конституцията, право на инициатива за избиране на Велико Народно Събрание имат най-малко една втора от народните представители и президентът.

        Съгласно член 159, алинея 2 от Конституцията, проектът за изменение на Конституцията, се разглежда от Народното събрание не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след внасянето му.

        Съгласно член 160, алинея 1 от Конституцията, Народното Събрание решава да се произведат избори за Велико Народно Събрание с мнозинство две трети от общия брой на народните представители.
================ Край на предговора ==========

*** I. Предложение за петиция за президентска република ***

        Предлагам да бъде организирана петиция до Президента на републиката и до Народното Събрание за иницииране на избор на Велико Народно Събрание, което да създаде президентска република -- като в САЩ, Русия и Франция.

        В Турция с референдум копираха този модел, защото той затвърждава единството на нацията и премахва кръчмарските сметки на партиите. Управлява само една партия и ако се провали, пада с трясък, а не извършва пренареждане и връщане на власт чрез новосформирано мнозинство в парламента.

        Правителството и цялата останала управленска част от държавната администрация трябва да бъдат съставени от току-що завършили висше образование (магистърска степен) младежи -- без нито един ден трудов стаж след завършването си, за да не са били изкушени от корупция. Трябва да има открити обществени конкурси за членовете на висшата държавна администрация : правителство, председатели на държавните агенции, областни управители.

        Мандатът на всяко правителство трябва да е една година. След края на мандата си, членовете на висшата държавна администрация ще могат да заемат средни управленски постове в държавните институции и ще подпомагат дейността на следващото правителство. Така ще се създаде бързо една нова некорумпирана държавна администрация.

        Правителството трябва да публикува тримесечни отчети -- като в едно акционерно дружество. Президентът трябва да одобрява тези отчети и същевременно да следи за сигурността на страната чрез Държавната Агенция за Национална Сигурност и постоянно действащ Консултативен Съвет за Национална Сигурност.

        Държавен модел за България : президентска република като във Франция. Там изборите за президент са около един месец и половина преди парламентарните. Който спечели президентските избори, почти сигурно печели и парламентарните. Държавното управление е двустепенно, подобно на акционерно дружество :
* Надзорен съвет - президентска администрация ;
* Изпълнителен съвет - правителство.

        Акционерите (избирателите) избират председателя на Надзорния Съвет (президента). Той назначава Изпълнителния Съвет (правителството). Ако има недоволство, правителството бива сменяно, без това да се отразява на стабилността на държавата и да се предизвикват нови парламентарни избори.

        Само при отчайващо лоши резултати на няколко поредни правителства, назначени от действащия президент, ще се наложи да се задейства парламентарна процедура по отзоваването му - англ.: impeachment (импийчмънт). Това ще става под натиск от народа, който ще може да отзове тези депутати, които поддържат проваления президент.


*** II. Предложение за петиция за възможно отзоваване на депутати ***

        Предлагам да бъде организирана петиция до Президента на републиката и до Народното Събрание за иницииране на избор на Велико Народно Събрание, което да даде възможност за предсрочно прекратяване на пълномощията на всеки народен представител по искане на избирателите в неговия район.

        Великото Народно Събрание трябва да промени член 67, алинея 1 от Конституцията, където се урежда видът на мандата на народния представител -- вместо сегашния свободен мандат той трябва да бъде задължителен (императивен). В допълнение, към член 72, алинея 1, където се изброяват възможните случаи за предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, трябва да се добави точка 5 .

        Предсрочното прекратяване на мандата на депутат трябва да може да става веднъж годишно на референдум след подписка на една двадесета от избирателите в избирателния му район. Изискване за такава подписка има за предложение за произвеждане на местен референдум – член 27, алинея 1, точка 3 от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

        Ако депутатите са избрани по пропорционална система, на мястото на отзования депутат ще влезе следващият в избирателната листа на неговата политическа формация. Ако депутатите са избрани по мажоритарна система, за овакантеното място ще трябва да се произведе нов избор.

        В САЩ и Великобритания съществува законодателство за предсрочно отзоваване на изборни длъжностни лица, описано в следните Интернет-страници :

* https://en.wikipedia.org/wiki/Recall_election  ;
* http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/recall-of-state-officials.aspx  ;
* http://www.sos.ca.gov/elections/recalls/procedure-recalling-state-and-local-officials/  ;
* https://en.wikipedia.org/wiki/Recall_of_MPs_Act_2015  ;
* http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/25/pdfs/ukpga_20150025_en.pdf .


*** III. Предложения за допълнителна охранителна дейност на МВР ***

    1) Използване на въоръжените сили за спиране на войната по пътищата :

        За ефективно и трайно спиране на ужасяващата война по пътищата на България, трябва правителството да разквартирова една голяма част от жандармерията в крайпътни застави в най-рисковите участъци от пътната мрежа на страната. При нарушение, регистрирано с радар и видеокамера, дежурните жандармеристи ще спират нарушителите и ще уведомяват областния отдел "Пътна полиция" на МВР за изпращане на служител, който да състави наказателно постановление. Към 31.12.2016 г. съставът на жандармерията е 2 003 щатни бройки :
http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/1A14D448-8710-47E6-B5AA-F5E316A49005/0/vakancii_31122016.pdf .

        Значителен принос за поддържане на денонощно дежурство ще бъде отзоваването на поне половината от мироопазващите ни части зад граница и използването им по нашите пътища – да опазват и нашия живот, а не само този на хората в другите държави. Те трябва да преминат в разпореждане на жандармерията.

        В помощ на жандармерията през деня могат да бъдат разположени и пожарникари в застави по околовръстните шосета на областните центрове. Съобразно гореспоменатия сайт, съставът на ГД на МВР "Пожарна Безопасност и Защита на Населението" е 8 397 щатни бройки.

        Като допълнителен контингент за нощно дежурство биха могли да бъдат назначени пенсионирани офицери и сержанти от армията и полицията, мнозинството от които сега работят като ниско платени охранители.

    2) Изграждане на полицейски караулни помещения до спирките на градския транспорт :

        Във всяко караулно помещение трябва да има денонощна охрана от двама полицаи, с работно време : дневна смяна (12 часа), нощна смяна (12 часа), две денонощия почивка. Следователно за един денонощен караулен пост ще са необходими четири екипа от по двама души плюс един резервен екип за случай на отпуск или болест на някой полицай – общо 10 души.

        Освен за реда в района около спирката на градския транспорт, постовите полицаи ще следят и за спазването на правилата за движение, подобно на колегите си жандармеристи в извънградските застави.

    3) Процентен размер на глобите при нарушения на правилата за движение по пътищата :

        Поради голямото финансово разслоение на обществото, глобите с фиксиран размер са непосилно високи за голяма част от нарушителите или пък са пренебрежимо малки за една малка част от тях. В резултат, много от по-бедните нарушители не заплащат глобите, а по-богатите ги заплащат и продължават да нарушават правилата.

        Глобите за нарушения на правилата за движение трябва да бъдат определени като процентна ставка от застрахователната стойност на автомобила, с който е извършено нарушението. При достигане на сумата от неплатените глоби до половината от застрахователната стойност на автомобила, той трябва да бъде спиран от движение до изплащане на глобите.


*** IV. Предложение за излизане от Европейския Съюз ***

        България трябва да излезе от Европейския Съюз, когато Великобритания го напусне и трябва да сключи двустранно търговско споразумение с нея за износ на хранителни стоки за нея.

        Досега Великобритания е плащала 60 милиарда евро годишна вноска в Европейския Съюз. От тях 40% са за субсидии на земеделски стоки – това са 24 милиарда евро годишно.

        Ако българското правителство получи уверение от английското правителство, че ще бъдат сключени договори за годишна доставка на плодове, зеленчуци и месо със субсидии, възлизащи на примерно 1/4 от тази сума, това ще се равнява на 6 милиарда евро субсидии. Тъй като субсидиите обикновено покриват около 1/3 от цената на селскостопанските стоки, тези 6 милиарда евро субсидии ще означават, че износът на селскостопански стоки от България за Великобритания ще бъде на стойност около 18 милиарда евро.

        Тези 18 милиарда евро се равняват на около 38% от Брутния Вътрешен Продукт (БВП) на България за 2016 година. Следователно, на един референдум, българските селскостопански производители, а и повечето български граждани ще гласуват масово за излизане от Европейския Съюз.

        Четох наскоро в Интернет, че английското правителство активизира търговските си контакти си с по-бедните страни извън Европейския Съюз. За съжаление, България е също бедна страна и българското правителство не бива да изпуска такъв шанс за подобряване на живота на народа.


*** V. Предложение за излизане от НАТО ***

        На този Балкански кръстопът трябва да сме добре с всички победители във Втората Световна Война. Трябва да поддържаме въоръжен неутралитет, като Сърбия, Швейцария, Австрия, Швеция и Финландия.

        Когато бяхме съюзници с Русия, българската армия беше внушителна по численост и въоръжения. Руснаците не ни искаха прекомерни суми за самолетите, танковете, леко бронираните машини и оръдията си. Повечето кораби бяха строени в България.

        След разпадането на Съветския Съюз, победителите в Студената Война ни унищожиха бронираната техника и ни искат огромни суми за някой и друг самолет или кораб.

        Трябва една голяма част от малкото ни останала армия да бъде разпределена в разпръсната мрежа от бункери в крайпътни горски пояси, за да не може да бъде сериозно поразена при изненадващо нападение. В тези бункери трябва да има тежки картечници и голямокалибрени противовъздушни и противотанкови оръдия и ракети. Подобни германски бункери има покрай пътя Варна – Добрич, а из цяла Добруджа има засадени горски пояси.

        За маневриране между бункерите трябва да се използват малки, високоскоростни лекобронирани машини и мотоциклети с кош, оборудвани с леки картечници и с ръчно преносими противовъздушни и противотанкови ракети.

1 коментар:

  1. Великобритания е мястото където е базирано най човеконенавистното сатанинско рептилоидно котило под егидата на британската корона. Никоя страна където тия са стъпили не е прокопсала и навсякъде са посяли противоречия и войни с чужди ръце обикновено, понеже така им е по евтино. С тия не трябва да имаме нищо общо, те са нашите исконни най големи врагове открай време.

    ОтговорИзтриване

Кажете си мнението...