Adsense-top

Държавата ще изплати 4000 лв. на Асен Генов за накърнено Кришна съзнание

По делото „Генов срещу България“ ЕСПЧ реши, че има нарушение на правото на изповядване на религия.

Генов ще получи от държавата и 1280 евро за съдебни разноски.

Спорът е от 2007 г. и става дума за регистрация по инициатива на 7 души на нова религиозна група - Международно общество за кришна съзнание - София, Надежда, на която Генов е председател.

Само че български клон на базираното в Индия Международно обществото за кришна-съзнание е регистрирано още през 1991 г. с решение на Министерски съвет като вероизповедание, по силата на Закона за вероизповеданията. След приемането на новия Закон за вероизповеданията (20 декември 2002) Обществото се пререгистрира в Софийски градски съд.

По тази причина властите са отказали регистрация на групата на Генов, защото законът изрично забранява да се дублира вече регистрирана организация в същото населено място. Решението е обжалвано пред съда, но е потвърдено от магистратите, според които дублирането би създало риск от схизма в религиозната общност на кришнарите.

Същото виждане е изразил и Апелативният съд, последван от Върховния касационен съд.

Източник: ГЛАСОВЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...