Adsense-top

Първият безсмъртен от Исус насам, записа видео, за да поясни идеите на църквата на "селфито"...

Очертаващият се като "първи безсмъртен" от времето на Исус Христос насам, направи видеообръщение във Фейсбук, за да поясни идеята си, и да отговори на въпроси. В 20 минутно излъчване, Добри Божилов представи накратко какво означава "Селфи Църква" и какво да направим днес, за да можем един ден да бъдем възкресени. 

Идеята най-общо е, че един ден съзнанието на човек ще може да се прехвърли в компютър. Този ден не е дошъл все още, т.е. днес това е невъзможно. Но днес можем да създадем отпечатък на нашето съзнание (това е "селфи"), който в бъдеще да се използва за пресъздаването му. Вече съществува технологичната възможност за подобно "селфи на съзнанието", твърди Божилов.

Ако разгледате съзнанието си като "черна кутия", то тази кутия непрекъснато излъчва някаква информация. Ако тази информация се запише, в бъдеще чрез "обратно инженерство" ще може да се симулира и началната "кутия". Т.е. ако запишете свои текстове, картини, музика, резултати от тестове и пр., то след време на база на тях, можете да бъдете възкресени. "Селфито", това е изходът на съзнанието, всичко което излиза от него.

Селфи Църквата не коментира въпрос с душата. Тя изхожда от идеята, че човекът, това е човешкото съзнание. Ако съществува душа, ще трябва да разчитате на някой традиционен Бог да я спаси и да остане безсмъртна. Селфи Църквата е научен проект, който се опира само на съзнанието. Думата "църква" се ползва, защото е по-популярна и защото от хиляди години именно Църквата се занимава с въпросите на безсмъртието.

Вече има създадени "селфита", твърди Божилов. Напимер френският писател Александър Дюма (автор на "Тримата мускетари", "Граф Монте Кристо" и др.) има десетки изписани томове. Това е достатъчно, за да бъде възкресен един ден. Леонардо Да Винчи също има оставено огромно творчество от картини, текстове, проекти и пр. И той може да бъде възкресен. Моцарт, със стотиците си музикални творби също е оставил свое много богато "селфи"...

Това са селфита, създадени в миналото, и не с тази цел. Сега целта е да убедим всички хора да ги правят, и всички да станат безсмъртни, обясни Божилов...

Повече за "Селфи Църквата" можете да намерите на сайта и: selfie.church

Г.Н. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...