Adsense-top

Питаме (из)родната политико-енерГЕПИйна мафия: Къде са турбините за АЕЦ „Белене“?


След като ги плати с нашите пари (из)родната политико-енерГЕПИйна мафия моментално побърза да забрави да си ги иска.
Ето защо се налага сами да си ги търсим и затова се отправяме към завода производител „Силови машини“ (Силовые машины), в Санкт Петербург, Русия.
Питаме официалната интернет страница на завода по критерий БЪЛГАРИЯ (БОЛГАРИЯ на руски) и получаваме само 21 отговора.
После питаме по критерий БЕЛЕНЕ и получаваме само ТРИ отговора, от които два са с пожелателен характер, а единственото съществено съобщение сега ще ви покажа:
„Силовые машины“ поставят оборудование для АЭС „Белене“ (Болгария)
„Силови машини“ ще доставят оборудване за АЕЦ „Белене“ (България)“
Важно е да се отбележи, че съобщението е от 27-ми октомври 2009-та г. Датата е важна!
Ето какво още се казва в съобщението:
ОАО „Силовые машины“ и ОАО „Атомэнергопром“ заключили контракт на поставку основного энергетического оборудования для оснащения строящихся энергоблоков №1 и 2 болгарской АЭС „Белене“. Мощность каждого энергоблока составит 1060 МВт.
По условиям контракта „Силовые машины“ обеспечат проектирование, изготовление и поставку на АЭС „Белене“ двух комплектов паровых турбин мощностью 1060 МВт, конденсаторов и отдельного вспомогательного оборудования для систем турбоустановки, а также двух комплектов турбогенераторов с оборудованием вспомогательных систем, системой возбуждения и возбудителем. Поставка оборудования запланирована на 2011 – 2012 годы.
„Силови машини“ са сключили договор с „Атоменергопром“ (подизпълнител на Атомстройекспорт (АСЕ) – главен изпълнител на проекта – бел. Г.К.) за доставка на основно енергийно оборудване за окомплектоване на строящите се блокове №1 и №2 на българската АЕЦ „Белене“. Мощността на всеки блок ще бъде 1060 МВт.
Според договора „Силови машини“ ще осигурят проектирането, изработката и доставката до АЕЦ „Белене“ на два комплекта парни турбини с мощност от по 1060 МВт, кондензатори и отделно спомагателно оборудване за турбинната инсталация, а също така два комплекта турбогенератора (така те наричат електрогенераторите – бел. Г.К.) с оборудване за вспомагателните системи, системата за възбуждане и възбудител. Доставката на оборудването е планирано за 2011-на – 2012-та години.
След това и завода, по подобие на (из)родната политико-енерГЕПИйна мафия и сателитните и „медии“, също забравя за тлъстата поръчка и нейното изпълнение. Повече няма никакви съобщения!!!

Източник: bultimes.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...