Adsense-top

МВР бори радикализацията със социология за 300 бона

.

Интересен подход за борба с радикализацията в България е избрало родното Министерство на вътрешните работи, научи Frognews.bg. За целта ведомството ще похарчи над 300 000 лв. с ДДС за изготвяне и провеждане на социологическо изследване.
Официалното задание в обществената поръчка на МВР гласи: „Провеждане на национално експертно изследване на тема: Ранно разпознаване на признаци на радикализация с оглед осъществяване на ранна превенция“. Финансирането на задачата ще бъде с европейски пари, идващи от по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 Frognews.bg провери техническите спецификации на проекта, който е разделен на четири части.
 Първият етап включва подготовка на изследването, за която ще се използва научно-изследователската литература - чуждестранни и български източници. В тази част изследването ще търси корените на феномена радикализация, като изпълнителят на поръчката трябва да подготви предварителен доклад.
 Във вторият етап ще трябва да се осъществи самото изследване, като ще бъдат интервюирани 950 лица, като подборът им трябва да обхваща всички изброени уязвими общности: мигранти настанени в центрове за временно настаняване на чужди граждани, представители на етнически и малцинствени групи – роми, турци и др. както и служители на МВР, работещи „на терен“ (служители на Гранична полиция, Охранителна полиция и Дирекция Миграция).
 Изследването следва да се проведе чрез прилагане на различни качествени и количествени методи, включени в създадения научно-изследователски инструментариум за разпознаване и дефиниране на признаци за радикализация, личностни, социални и икономически предпоставки, както и видовете радикализация.
 В третия етап изпълнителят трябва да изготви научен доклад на базата на проведеното изследване. Както и наръчник, формиран на базата на получените резултати.
 Разбира се, няма как да се мине и без научна конференция, която е включена в четвъртия етап на заданието. Интересно е, че в тази част отговорността на изпълнителя, който ще получи сумата от над 300 000 лв., ще е само да представи резултатите от изследването си. Възложителят, в случая МВР, ще се погрижи и съответно плати за провеждането на конференцията.
 Очаква се целият проект да приключи до 15.11.2018 г. или 12 месеца след началото му.

Източник: Frog News

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...