Adsense-top

Аферите в ЧЕЗ - 2. Фалшив ли е фалита на ТЕЦ Варна?

чез

Публикуваното разследване на АФЕРА: „АФЕРИТЕ В ЧЕЗ. КАК ОБЕЗКЪРВИХА ЕНЕРГИЙНАТА МРЕЖА НА 2/3 ОТ БЪЛГАРИЯ И СЕ СТИГНА ДО ЗАТВАРЯНЕТО НА ТЕЦ ВАРНА“ предизвика брожения и силен отзвук, както в ЧЕЗ, в КЕВР, така и по високите етажи на ГЕРБ.
Без ТЕЦ Варна България  категорично не  може да запази своята роля на енергиен лидер в региона, коментира преди  време на открито заседание в Комисията за енергийно иводно регулиране (КЕВР) представителят на Енергийния системен оператор (ЕСО)Венцислав Захов. Без тази централа България ще бъде само транзитен център наенергийните потоци в региона!
Централата е все още част от критичната инфраструктура и военно-временния план на Министерството на отбраната. От началото на 2015 година обаче мощностите са затворени, защото блоковете не отговарят на екологичните изисквания.
Скандален е фактът, че след фактическото затваряне на ТЕЦ–Варна,  комисията поенергетика към НС се прави, че не забелязва какво се случва с втората по големина на Балканския полуостров ТЕЦ – тази във Варна. А собственикът на ТЕЦ „Варна“ – чешката държавна компания ЧЕЗ  не изпълни приватизационния си договор  в частта за екологизация на горивните инсталации. Повече от година ТЕЦ-ът не генерира електроенергия, което е основание за откриване на процедура за отнемане на лиценза (съгласно чл. 55, ал. 2 на Закона за енергетиката).
Учудващото е, че към момента нито има наложени санкции на ЧЕЗ за неизпълнение на приватизационния договор, нито е започната процедура за отнемане на лиценза на ТЕЦ„Варна“. Затова пък има опити за извиване на ръцете на държавата да си откупи обратно ТЕЦ-а.
Ако не иска, настояването на собственика е  - да му се гарантират условия, позволяващи да върне евентуална инвестиция, която би направил в бъдеще невъобразимо време по отношение на екологизацията на съоръженията и която беше задължен да направи според договора за приватизационна продажба. Онова, което иска ЧЕЗ като собственик на ТЕЦ „Варна“, е да получи същите условия, каквито имат американските ТЕЦ-ове и ВЕИ-централите – изваждане пред скобите на пазара и гарантиране на печалбите, наричано за благозвучност гарантиране на възвращаемостта.
Има предпоставки за отнемане на лиценза на ЧЕЗ  за експлоатацията на ТЕЦ Варна, която повече от година не функционира.  По закон, когато става дума за подобни възлови обекти, КЕВР може да задължи собственика да прехвърли активите на дружеството на други, които произвеждат електроенергия.
ЧЕЗ България уж трябва да разкомплектова на първите три блока в централата, но според становищата на енергийното министерство и на ЕСО по казуса обаче, централата е много важна за енергийния баланс на страната, особено през зимните месеци.
Зорница Генова от ЧЕЗ обаче трвърди че централата не е работила от три години и това няма отражение върху сигурността на доставките.
Ако е вярно, втрещяващ е факта, че  най-новата компания на ЧЕЗ в България – ЧЕЗИнформационни и комуникационни технологии България (ЧЕЗ ИКТ България) е получила многомилионен заем именно от активите на ТЕЦ Варна.  Компанията е със седалище иадрес на управление гр. София, ПК 1784, Столична община, район Младост, бул.„Цариградско шосе“ №159, Бенч Марк Бизнес Център – дефакто същият като другите дружества на чешката компания.
ЧЕЗ ИКТ България е създадено на 01.05.2015 г. в резултат на реализацията на стратегически проект за смяна на модела на предоставяне на услуги в областта на информационните и комуникационни технологии за Групата ЧЕЗ в България.
На основата на изградена собствена инфраструктура ЧЕЗ ИКТ България осигурява редица ИКТ услуги, систематизирани в Каталог и с професионално гарантирано качество.
Естествено, между ключовите услуги е предоставянето и подръжката на надеждни ИКТ решения, отговарящи на високите изисквания на клиентите на компанията: ЧЕЗ ИКТ България активно партнира в иновативната стратегия на Групата ЧЕЗ в България и сътрудничи за използване на новите технологии за обслужване на клиентите в сфератана енергетиката…
ЧЕЗ ИКТ България има едностепенна система на управление – Съвет на директорите с председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор Цветанка Генчева Георгиева.
Буди интерес как ЧЕЗ ИКТ България получава кредит за над 8 млн. лева  от фалиралия и оставил стотици варненци без работа ТЕЦ Варна, а междувременно в София директори се ширят в огромни апартаменти и получават колосални заплати много над средния мениджърски стандарт. Така например З. Г. получава месечно над 8000 лв. и отделно годишен бонус за отлично свършената работа по регулаторните дейности, които фактичести се извършват от друга сксандално изгонена от Софийска вода персона  - Георги Благоев.
Той пише балансите и изчислява с колко ЧЕЗ ще иска да се повиши цената, като предварително разбира от колегите си в ЕРП-тата с колко ще „оскубят“ потребяващите ел. енергия.
В енергийните среди е кристално ясно, че Благоев има дебели връзки в регулатора КЕВР и от там лидира З.Г. срещу сделката да бъде привлечен в ЧЕЗ преди 4 години.  Докато в телевизионен ефир, в КЕВР и пред клиетите на енергото, обслужващо 2/3 от територията на България, се обяснява едно за цените по  снабдяване с електроенергия, утвърдени от КЕВР, компанията всъшност действа като семейна фирама.
Най-дребните нарушения правени от висшия мениджмънт са честа практика от години и макар да е трудно да се докаже, че представителните разходи на шефовете в ЧЕЗ се плащат от нас – българите и влизат и пряко в цената на тока, рекламният пиар на дружеството процъфтява с тлъсти медийни договори.
Ето как се случват и някои „трансформации“ – лидер и ицициатор на протестите Вангел Цилев,  и едно от лицата на кампанията срещу ЧЕЗ – Красимир Луканов, журналист, член на УС на Движение „ДНЕС“, член на Инициативния комитет на Национална гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите“ и главен редактор на предаването Господари на Ефира.
Вангел Цилев https://www.youtube.com/watch?v=siVkoqLdD_U
сега  е яростен защитник на ЧЕЗ и ПР дейността на компанията – справка – сайтът им и личната му ФБ страница.
Красимир Луканов, който бе ревностен защитник на правата на потребителите, внезапно замлъкна, след като дъщеря му – Борислава Красимирова Луканова започва работа в пресцентъра на същата компания,  като се подвизава и като говорител на дружеството при аварии и нестихващи липси на ток в ключови столични квартали. Злите езици шушнат, че тя еличен ПР на  изпълнителният директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ Петър Холаковски.
Стряскащо е как ЧЕЗ разпродава на безценица служебните автомобили на чешките си шефове, подменени по време на кризите с чисто нови, под предтекст, че така ще бъде оправдана мярката за изпълнение на енергйната ефективност /със спад  от разходите за гориво, или иначе казано, докато аварийните автомобили нямат гориво за да обхождат, всеки мениджър има личен автомобил с огромен месечен лимит /.
Още факти с високо напрежение:
Г-жа Трънка, преводачка и асистент на чешките патриоти, придобива лека кола Шкода за обидно  смешните 2 000 лв. чрез външна оценка и нотариус Румен Димитров, /номер 247/ на 18 март 2016 година, като дни след  това на 23 март 2016 година я прехвърля лично на Томаш Пецка, главен директор „Управление на активите“ в ЧЕЗ Разпределение България чрез нотариус Богдана Бъчварова, /номер 515/.
Виж тук:  4EZ1
4EZ2
Не може да се неглижира и темата за самолетните билети на мениджърите в ЧЕЗ. Те пътуват редовно в първа или втора класа до Чехия, за да подготвят арбитража на ЧЕЗ срещу България, а искът е за няколко стотици милиона евро.
Групата е решила  да предприеме тази стъпка след  редица интервенции на българските  институции. През ноември 2015 година Групата е  изпратила до българското правителство т.нар. Notice of Dispute, предхождаща жалбата, като е поискала решение на спора по взаимно съгласие и запазвайки си правото за инвестиционен арбитраж. Българската страна  не се е възползвала от тази възможност до този момент. Енергийната група стъпи на българския пазар в края на 2004 година и има близо 3 млн. клиенти.
За тази процедура, водена срещу България,  отговаря Злата Грьонингерова, която до скоро беше сред членовете на Управителния съвет на ЕРП дружеството. За неин наследник бе посочена  Йорданка Ковачка, която всеки ден докладва в Чехия всички парични операции.
Странно, но фамилията и е същата като на известната фигура в енергетиката – Христо Ковачки….
ЧЕЗ ИКТ България под ръководството на председателката на Съвета на директорите и изпълнителен директор Цветанка Генчева Георгиева, е на загуба от 6 млн.лв., като новият заем от ТЕЦ Варна едва ли ще навакса идващите нови предизвикателства преди продажбата на ЧЕЗ, която изглежда още по-малко вероятна.
При одобрени от КЕВР  180 млн. лева за инвестиции в мрежата на ЧЕЗ Разпределение за неотложни ремонти и подмяна на стари съоръжения, в момента ЕРП-то ударно заменя работещи съоръжения с нови, без това да е целесъобразно.
Справка – пълния списък действащи трансформатори*  – виж под публикацията. 
Скандално е, че едно подобно съоръжение по пазарна стойност струва над 20 хил. лева. И това се плаща от нас – българите.
Пред енергийната стабилност на България стоят фундаментални въпроси, а пред нас –плащащите сметки и други още по –важни:
1. Откъде идва колосалната разлика в заплатите между мениджъри и служители в ЧЕЗ!?
Пример – Директор комуникации 7000 лв., обикновен служител в аварийна служба с над 10 годишен стаж – около 700 лв.? З.Г. –  10 000 лв. – отчетник на електомери 600/650 лв.?
2. Защо чешки мениджъри пътуват над разрешения лимит за самолетни билети?
Как директори в ЧЕЗ сами подписват  за продажба на служебни автомобили и в последствие закупуват колите за себе си?
Защо Икономическа полиция, АДФИ, ДАНС, КЗК и другите държавни органи мълчат за проверките в ЧЕЗ и констатираните нарушения?
5. Как ТЕЦ Варна дава заем на ЧЕЗ ИКТ – част от ЧЕЗ?
6. Какво става с 40 млн. активи на дружеството дължими към България?
7. От 2011 година ЕРП-тата са длъжни, когато се договарят със свързана с тях компания за изпълнение на услуги или доставки, да избират компания, която има капацитет да изпълни 100% от дейностите, а все още наемат външни?
8. Защо след като прокуратурата е установила през 2011 година 143 договора без публичен търг, някои от които са на стойност стотици милиони лева, двете енергийни дружества „ЧЕЗ Разпределение България“ и „ЧЕЗ Електро България“ продължават да сключват договори директно със „сестринската“ компания „ЧЕЗ България“?

Автор: Андрей Червенков

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Кажете си мнението...