Adsense-top

ГЛАВНИЯТ КАКВО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ СРЕЩУ ПРЕМИЕРА СИ ПО РЕДА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС?

ЦАЦАРОВ

Главният, да отмести малко поглед от колбасите и да даде отговор на следните въпроси:
1. Вярно ли е, че проектодоговора между България и Македония е класифициран по реда на ЗЗКИ?
2. Вярно ли е, че премиерът му е запознал американския посланик със съдържанието на проектодоговора, при последната им среща?
3. Ако отговорите на 1. и 2. са положителни, какво ще предприеме Главният срещу премиера си по реда на Наказателния кодекс?

Източник: Блиц