Adsense-top

ТЕСТ: Матрял ли си?


Вчера американската Администрация за енергийна информация разпространи КУЛ-ТО-ВА графика, с трендовете на цените за изграждане на електроцентрали от различни видови енергийни източници. Но на нея отсъства основен играч на световния електропроизводствен пазар. Главният и най-важен въпрос на теста е: КОЙ Е ТОЙ? Въпрос №2: Защо го няма?
Но нека да погледнем първоизточника, а именно оригиналната статия:
"Цената за изграждане на повечето видове електроцентрали пада през последните години“
А ето и обещаната графика (за по-добър преглед и прочит кликнете с мишката върху нея):
Дадени са средните цени на инвестицията, за изграждането на 1 КИЛО-ВАТ установена мощност, в щатски долари, за годините 2013-та, 2014-та и 2015-та. От ляво на дясно първи са слънчевите инсталации (ФЕЦ), вятърните (ВяЕЦ), на биомаса (БЕЦ), ТЕЦ-ове на петрол или природен газ и завършва с ВЕЦ на вода. Основен играч, който осигурява близо 10% от световното електропроизводство ЛИП-СВА. Кой е той?
Всеки назовал верният отговор от първи път може да се счета за успешно преодолял теста и вече няма да бъде именуван матрял. Работата е там, че отсъстващият вид ЕЦ е любимата на бащата на матрялите. Не се съмнявам, че знаете неговото име и престъпни наклонности. В настоящия момент той рядко спи, за да ни предложи нова схема за ограбването ни през любимата си ЕЦ. („На лъжата менискуса и е слаб„)
А вторият въпрос? Имаме точен и верен отговор и на него, но ще ви го покажа и разкажа едва след успешното преодоляване на теста с първия въпрос, на определен брой НЕматрялни единици. Отговорът на втория въпрос идва не от къде и да е, а от Обединеното кралство и е от настоящата седмица. А числото е повече от впечатляващо.
Успех!

Източник: Георги Котев