Adsense-top

Васил Василев: „Това ли е ролята ни в НАТО – да чистим лайната на чуждите офицери?!“


Обърнете внимание на последните две изречения от предпоследния абзац. « На полигона ще се разположат химически тоалетни, контейнери за чиста и отпадъчна вода и за събиране на битови отпадъци. След напускане на чуждестранните военнослужещи, БЪЛГАРСКИТЕ ИМ КОЛЕГИ ЩЕ ИМАТ ГРИЖАТА ДА ПОЧИСТЯТ (Красимир Каракачанов, министър) ПОЛИГОНА .»
Що за текст ? Що за израз ? Това ли е нашата роля в НАТО ? Струва ми се немислимо български офицери да бъдат заставени да почистват лайната на гръцките или румънските войници. Не може ли МО да наеме, за сметка на гостите или за своя сметка, фирма за почистване, а не да уронва по този безобразно недостоен начин авторитета на българската армия. 

Източник: Васил Василев, Фейсбук