Adsense-top

МЕСОКОМБИНАТ ГЕРБ популяризира старата детска игра "Суджук идвай тук, салам стой си там!"

СУДЖУК


Този суджук е произведен след ограбването на българският народ.

Автор: Иво Ангелов, „Свободен човек“: