Adsense-top

ГЕРБ призна "македонския език", скри чл.14 от договора... Македонците го пуснаха...


Невиждана манипулация сътвори колониалното правителство на ГЕРБ. То публикува чрез Външно министерство, неистинската версия на договора за приятелство с Република Македония. Самите македонци обаче го пуснаха целия, и в него се вижда, че БЪЛГАРИЯ ПРИЗНАВА МАКЕДОНСКИЯ ЕЗИК.

Става дума за чл.14, който публикуван от македонците е следния:

Член 14

Овој Договор, на никаков начин, нема да биде толкуван така што ќе противречи на билатералните и мултилатералните договори, чии страни се Договорните страни.
Потпишан во два оригинални примероци, секој од нив на официјалните јазици на Договорните страни – македонски јазик, согласно Уставот на Република Македонија и бугарски јазик, согласно Уставот на Република Бугарија, при што и двата текста имаат еднаква важност.

В българската версия, пусната от Външно, е скрита втората част:

Член 14

Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.

Фактически, този член 14 е единственият, който има някакъв смисъл в целия договор. Всичко друго са общи приказки и разпоредби за създаване на комисии, в които чиновници ще си уреждат редовни командировки. Няма никакви задължения за нищо за нито една от двете страни. Договорът е чист текст с пожелания.
Но упоменаването на "македонския" език е пряко признание, че такъв съществува, и по силата на междудържавен договор, той вече ще бъде легитимен. България няма да може да претендира, че това е български диалект.
Договорът е пълна победа на македонизма, а фактът, че го подкрепят от Обединените патриоти, и Ангел Джамбазки, показва че изглежда и те са станали македонисти...

Добри Божилов
27.07.2017