Adsense-top

Ръст на приходите от нощувки на чужденци в България


Приходите от нощувки през април 2017 г. достигат 44,2 млн. лв., или с 16,9 на сто повече в сравнение с април 2016 година, съобщи Националният статистически институт. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужденци - с 32,9 на сто, така и от българи - с 3,1 на сто. През април в страната са работили 1965 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 67,2 хил., а на леглата - 148,7 хиляди. В сравнение с април 2016 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1 на сто, а на леглата в тях - с 1,4 на сто. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април, е 908 хил., или с 11,5 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките /с 18,3 на сто/ се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. През април 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 73,1 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 36,1 на сто - на българи. Пренощувалите в местата за настаняване през април се увеличават с 5,3 на сто в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 435,5 хиляди. От всички пренощували 64,7 на сто са българи, като по-голямата част от тях /64,2 на сто/ са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са имали средно по 1,9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 153,5 хил., или със 17,2 на сто повече в сравнение с април 2016 г., като 72 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са имали средно по 2,4 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април е 23,9 на сто, като се увеличава с 2 процентни пункта в сравнение с април 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 28,8 на сто, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 25,5 на сто, и с 1 и 2 звезди - 16,6 на сто.

Източник: Novini.bg