Adsense-top

СЛЕД КРАЯ НА ТОВА МИШ МАШ ПРАВИТЕЛСТВО ДУМАТА ПАТРИОТ ЩЕ ЗВУЧИ ПО-ДОЛНО И ОТ ПИДАЛ

ДОГАН

След края на това миш маш правителство думата патриот ще звучи по - долно от пИдал.


Източник: Иво Ангелов