Adsense-top

Нова комисия ще бори корупцията


Нов независим антикорупционен орган ще проверява декларациите за имущество и конфликт на интереси на политиците, магистратите и държавните и общински чиновници. Това предвижда нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, пуснат за обществено обсъждане от правосъдното министерство.
Той ще обединява функциите на съществуващи публични органи и звена с основна роля да извършва реални проверки на декларациите за имущество и интереси, да осъществява производства за установяване на конфликт на интереси и да извършва отнемането на незаконно придобито имущество, посочват от правосъдното министерство.
Органът, който ще се нарича Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, ще стъпи на базата на сега действащата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (БОРКОР), съответното звено от Сметната палата.
Целта е да се създаде необходимата връзка между функциите по проверка на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси и изготвянето на тази основа на анализи за оценка на риска. Разширява се както кръгът на лицата, задължени да подават декларации, така и кръгът на декларираните обстоятелства.
В закона е разписан реда на подаването на сигнали за нарушения и корупция, както и за защитата на подаващия сигналите. Министърът на правосъдието вече обяви, че анонимни сигнали няма да се разглеждат.

СЕГА