Adsense-top

Белгия отхвърля повечето повторни молби за убежище


Белгия отхвърля близо 75 на сто от повторните молби за убежище, съобщиха местни медии. За миналата година броят на молбите от имигранти, които вече са получили отказ от закрила в страната и отново са опитали да подадат документи, е достигнал четири хиляди. От службата, която разглежда молбите, отбелязват, че системата се задръства от многократните опити на имигрантите, затова са предприели издаването на масови откази. Основната причина е, че не се отчита настъпването на нови обстоятелства между отхвърлянето на първото заявление и внасянето на следващото. От службата изразяват очакването с масовите откази да се създаде възможност за навременното разглеждане на молбите на останалите чужденци, за които може да съществува основание за предоставянето на закрила. За миналата година Белгия отчита 4000 повторни молби от общо близо 19 хиляди заявления. Общият брой на внесените молби миналата година е намалял двойно спрямо данните от 2015 година. В близо 58 на сто от случаите миналата година Белгия е присъдила статут на закрила. От началото на тази година в страната биват подавани средно по 1300 нови молби на месец

Изтжчншк: Novini.bg