Adsense-top

Износът на България за трети страни се е увеличил с 22.1%


През периода януари - април 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 22.1% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 5 653.2 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Египет, Сърбия, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 51.9% от износа за трети страни.
През април 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 28.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 409.6 млрд. лева.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите четири месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти" (58.8%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (39.9%) . Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (13.5%).
Вносът на България от трети страни през периода януари - април 2017 г. се увеличава с 38.5% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 6 870.5 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
През април 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 29.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 706.8 млрд. лeвa.
При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти" (67.8%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (61.8%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (18.6%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - април 2017 г. е отрицателно и е в размер на 1 217.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 872.9 млн. лева.
През април 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 297.2 млн. лева.
Търговия на България с трети страни и ЕС - общо
През периода януари - април 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 16 072.4 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 13.0% (табл. 1 и 2 от приложението).
През април 2017 г. общият износ възлиза на 3 913.6 млрд. лв. и нараства със 7.6% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - април 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 18 627.4 млн. лв. (по цени CIF), или с 19.9% повече спрямо същия период на 2016 година. 
През април 2017 г. общият внос се увеличава с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 690.7 млрд. лева.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - април 2017 г. и е на стойност 2 555.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - април 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 1 637.3 млн. лева.
През април 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 777.1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 545.4 млн. лева.

Източник: Cross.bg