Adsense-top

Брюксел пази Жотева, ще стои до 2022 г.


Заради възникналия морален казус с Бетина Жотева, позвънихме на друг член от състава на СЕМ – Иво Атанасов, за да го попитаме може ли да бъде отзована госпожа Жотева от сегашната й позиция, пише сайтът Гласове.
Господин Атанасов уточни, че не е добър тон да коментира друг колега, но все пак се съгласи да обясни законовото положение с мандатите и отзоваването.
„Когато навремето се приемаше Закона за радио и телевизия, се смяташе, че независимостта на членовете на регулатора се гарантира: 1. Чрез мандатност и 2. С това, че веднъж избран или назначен, членът на СЕМ не може да бъде отзован от органа, който го е избрал или назначил, т.е. от президента и парламента. Такива бяха и съветите от Брюксел. И това е разбираемо, иначе всяко ново мнозинство в парламента ще си избира собствено мнозинство в регулатора“.
„Ясно е, че Бетина Жотева не може да бъде отзована с нов президентски указ. Тя има 6-годишен мандат, който започна да тече през май 2016 г. СЕМ също не може да прекрати предсрочно мандата й. В чл. 30 на ЗРТ има няколко основания за предсрочно прекратяване на мандат, от които интересно е едно – при несъвместимост с изискванията за членство в СЕМ. Тези изисквания са формулирани в чл. 26, но Бетина Жотева не попада там“, обясни Иво Атанасов.
„Относно настояването на много хора в социалните мрежи Жотева да бъде освободена въз основа на това, че не отговаря на изискването за обществен авторитет, Иво Атанасов казва: „Но как се мери авторитет, и то така, че да издържи в съда?! Наказателните постановления на СЕМ издържат в съда най-вече, когато са свързани с нещо измеримо, например превишеното времетраене на рекламите. По закон са 12 минути на час, ако констатираме, че в някой час са били 12 минути и 30 секунди, глобяваме и съдът признава решението ни. Но когато тава дума, например, за език на омразата, за нарушаване на обществения морал и прочие понятия, които нито са дефинирани, нито еднозначно измерими, решенията ни падат в съда. Сходен е случая с обществения авторитет на член на СЕМ. Съдът лесно може да събори такова решение, а после ще се търсят пропуснати ползи. Затова не мисля, че СЕМ може да стори нещо повече, освен да коментира случилото се като недопустимо. Това сигурно ще стане на предстоящото във вторник заседание.“

Източник: Гласове