Adsense-top

България е 118-а от 150 страни по защита на собствеността! Противозаконни промени в ДОПК иска кабинетът…


Независимо от статута „ограничена отговорност” да се отговаря с личното имущество още „преди несъстоятелност”, а освен собствениците и управляващите фирми, и онези с нотариално заверени пълномощни да бъдат наказателно преследвани за неплатени данъци и осигуровки (по закон престъпление е само недекларирането, но не и неплащането на данъци и така е в целия свят).
Тези две са само част от скандални промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които противоречат на законите на държавата.
Кой точно ще определя кога една фирма е „пред”, а не „в” несъстоятелност – очевидно не оправомощеният в целия свят съд, който финализира процеса, а данъчните?
Кой ще ги контролира в тези дествия – не се казва.
След стартиране на ревизия – независимо дали е поръчкова и дали ще установи нередности, хей така – по подозрение, на свободните български граждани се забранява също да прехвърлят дружества.
Противозаконните предложения се правят под благовидния предлог за предотвратяване на продажби на фирми на цигани, но ще засегнат всички.
България е 118-а от 150 страни по защита на собствеността по статистика на Световния икономически форум! 

Източник: 19MIN.BG