Adsense-top

Българин откри безсмъртието... Започва да го разпространява по света...

Българинът Добри Божилов оповести създаването на нова църква, която гарантира безсмъртие, основано на научен подход. Проектът се казва "Селфи Църква" и вече има сайт на български и английски език.
Според концепцията на Божилов, днес вече е възможно човек да създаде "отпечатък" на своето съзнание, на база на който в бъдеще супер мощен компютърен интелект, ще съумее да пресъздаде самото съзнание. Т.е. да възкреси човека.
"Всички ние ще умрем, много далеч сме още от безсмъртието и от живота във виртуална среда. Но днес вече имаме възможностите да създадем отпечатък, който да запишем, и после на негова база, да бъдем пресъздадени", обясни Божилов.
Т.е. технологията вече е достатъчно развита, че да направи някакъв запис на нашата същност днес, а в бъдеще - когато бъде създаден изкуственият интелект, и бъде дълбоко изучено човешкото съзнание, този запис ще може да се ползва за възкресяване на отдавна несъществуващи хора.
Божилов разглежда съзнанието като "черна кутия", и предлага да се запише "изходният продукт" на тази кутия. След това, чрез "обратно инженерство" в бъдеще, ще бъде пресъздадена самата кутия. Т.е. ще бъде преродено вашето съзнание.
Изходен продукт е всичко, което излиза от мозъка ви - текст, картина, говор, музика. Всичко това е "отпечатък" на вашето съзнание. Запишете го, съхранете го, и един ден, изкуственият интелект ще ви възкреси. Просто запишете много информация, за да сте сигурни, че сте записали над критичната маса. И бъдете честни, не лъжете този, който ще ви пресъздава.
Останалото е въпрос на време и научен прогрес, твърди Божилов...
Цялостната концепция на тази църква на "селфитата" можете да видите на сайта и...

ГН