Adsense-top

Съживяват Леонардо да Винчи във виртуален мозък...


Леонардо да Винчи, а и други умове от миналото, които имат много оставено творчество, могат да бъдат възкресени. Това е мнението на първия последовател на новата "Църква на Селфитата" Добри Божилов. Според него, творчеството на такива хора е отпечатък на съзнанието им, и чрез "обратно инженерство" то може да бъде пресъздадено.
"Селфи Църквата" твърди, че безсмъртието вече е възможно като човек запише "изходен продукт от съзнанието си", и в бъдеще - супер развит изкуствен интелект ще може да пресъздаде самото съзнание. В момента има много възможности за записване за изходен продукт - текстове, картини, музика и пр. Всичко това може да се съхрани в недрата на електронната памет, и да чака.
Но за хора от миналото, това не е възможно. Все пак, има отделни личности, които са оставили голямо творчество. То самото е техния отпечатък, съответно ще можем да ги възкресим.
Леонардо има огромно количество картини, текстове, проекти на машини и пр. Всичко това е продукт на неговия ум, съответно реверсивното инженерство ще има база, от която да тръгне.
Други подобни хора от миналото, с шанс да се възкресят, са някои писатели с многотомно наследство. Например Александър Дюма или Жул Верн. Те имат десетки произведения, което изглежда над "критичната маса", необходима за обратен анализ (от края към началото), който да пресъздаде мозъка им.
Иван Вазов също може да бъде прероден, той има огромно творчество, твърди Божилов.

ГН