Adsense-top

Службата по национална статистика - Лондон храни цялото Кралство

Резултат с изображение за изображения хора в лондон

Лондонската икономика се формира с доход от 26.5 милиарда фунта стерлинги, които се разпределя по различни райони в страната в стремление на правителството да съкрати дисбаланса на икономическото развитие на севера и юга в Обединеното Кралство,  пише в бюджетния отчет на ONS.
Това е първия опит на комитета за статистика да предостави официално открит отчет за дефицита на бюджет в регионален разрез и нагледно демонстрира, че всичко три икономически зони - Лондон,  източна и юго-източна Англия буквално се хранят от всички придобити данъци с дотация от графството и областта.
По състояния в края на 2015/16 финансова година всеки лондончанин е заплатил пряки и косвено данъци на стойност 3 070 фунта стерлинга повече, независимо дали е получил социални дотаций от бюджета.
Жителите в югоизточна Англия са осигурили профицит в рамките на 1 670 фунта на човек, а жителите на източните графства са излезли от дефицита на предишната финансова година и са формирали профицит в размер на 242 фунта стерлинги.

Източник: spodeli.eu